Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen 2021 forløb online

Pga. de gældende corona-restriktioner for forsamlinger og med hjemmel i vedtægterne samt indkaldelsen bragt på bagsiden af Sprog & Samfund 4/2020 i december blev dette års generalforsamling afholdt på Zoom den 21. februar kl. 15:30-16:30. Medlemmer og støttende fonde kan rekvirere det officielle underskrevne referat og årsregnskab ved at skrive til sek@modersmaalselskabet.dk.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  1. cand.jur. Lene Machon Poulsen
 2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
  1. Bringes i Sprog & Samfund 1/2021
 3. Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  1. Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.
 4. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
  1. Kontingentet fastsættes senest den 1. september 2021 i intervallet 250-300 kr.
 5. Indkomne forslag
  1. En række vedtægtsændringer var sat til afstemning og blev alle vedtaget. Se de gældende vedtægter.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
  1. Ulla Weinreich (genvalgt til 2023)
  2. Michael Bach Ipsen (genvalgt til 2023)
  3. Shëkufe Tadayoni Heiberg (nyvalgt til 2023)
  4. Suppleant Helle Lykke Kofoed Jensen (genvalgt til 2022)
  5. Suppleant Uffe Hartvig Larsen (genvalgt til 2022)
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  1. Revisor Preben Michael Christensen (genvalgt til 2022)
  2. Revisorsuppleant Kirsten Fenger (genvalgt til 2022)
 8. Eventuelt
  1. Generalforsamlingen blev erklæret for afsluttet.

Skriv en kommentar