Indbydelse til debatmøde og generalforsamling

Metronomen, Frederiksberg
Velkommen i Metronomen

Debatmødet

Debatmødet handler om nordisk sprogforståelse og dansk sprogpolitik. Hvad er der blevet af den nordiske sprogforståelse? Og hvad er der dog foregået i den danske sprogpolitik? Det vil Henrik Hagemann tale om ud fra sin livslange erfaring på begge områder.

Henrik Hagemann har virket i Foreningen Norden i mere end 50 år og været medlem af Dansk Sprognævn i 30 år. Det meste af tiden har han siddet i nævnets arbejdsudvalg; han var næstformand i perioden med majonæsekrig og kommastriden. Sideløbende har han været seminarieadjunkt og seminarierektor i 14 år og derefter generalsekretær for Danmarks Riges Delegation til Nordisk Råd i 25 år.

Henrik Hagemann vil redegøre for, hvad der er sket med det sprogpolitiske samarbejde i Norden og med den nordiske sprogforståelse. Desuden vil han give et indblik i, hvad der sprogpolitisk er foregået officielt og bag kulisserne i de sidste 30 år. Efter foredraget bliver der lejlighed til at stille spørgsmål.

I pausen mellem foredraget og generalforsamlingen serveres en forfriskning.

Der er gratis adgang for alle interesserede.

Ordinær generalforsamling 2013

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af revideret årsregnskab
  4. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 29. april.

Præsentation af sang til det danske sprog

Forfatteren og oversætteren Niels Brunse, der modtog Modersmål-Prisen 2012, skrev i 2000 en sang om det danske sprog med titlen »Der er en åben bog«, som han nu har tilegnet Modersmål-Selskabet. Den vil blive præsenteret og sunget ved arrangementet den 13. maj sammen med Niels Brunse.

Sangens komponist Carsten Johs. Mørch vil også være til stede og akkompagnere.

Niels Brunse og Carsten Johs. Mørch skrev sammen tekst og melodi til vindersangen »Godmorgen, lille land« ved åbningen af Storebæltsbroen den 14. juni 1998.

Tid og sted

Mandag den 13. maj kl. 17 – 20 i Frederiksberg Kommunes Musikhus Metronomen, Godthåbsvej 33 på Frederiksberg.

Skriv en kommentar