Årbogspræsentation 28-11-2018

Udsnit af forside med årbogens titel og undertitel: Ord og naboer i Norden ‒ Nordisk nabosprogsforståelse

Vi gav ordet til de tilstedeværende årbogsforfattere samt til lektor og oversætter Erik Skyum-Nielsen, der gæstede os i anledningen af Islands fejring af 100-årsjubilæet som selvstændig stat. Erik Skyum-Nielsen har oversat romanen Ar som forfatteren Auður Ava Ólafsdóttir netop havde fået Nordisk Råds Litteraturpris for. Læs mere om Nordisk Råds Litteraturpris i Henrik Hagemanns artikel i årbogen Ord og naboer i Norden ‒ Nordisk nabosprogsforståelse.

Aftenens højdepunkter:

  • Indledning v. BA i lingvistik Michael Bach Ipsen der også er forfatter til kapitlet »Svensk for begyndere«
  • Islandsk og dansk, Island og Danmark v. Erik Skyum-Nielsen der har oversat Auður Ava Ólafsdóttirs roman Ar der netop havde fået Nordisk Råds Litteraturpris
  • Tidligere generalsekretær i Nordisk Råd Henrik Hagemann
  • Hanna Birkelund Nilsson
  • Årbogsforfatter Steinunn Jónasdóttir om at lære et andet sprog
  • Tijana Vujadinović om formelt vs. uformelt sprog og om at læse skandinaviske sprog

Læs mere om årbogen på dens hjemmeside.
Bestil årbogen på vores bestillingsside.

Skriv en kommentar