Konference og overrækkelse af Modersmål-Prisen 2016

Hermed indbyder Modersmål-Selskabet til overrækkelse af Modersmål-Prisen 2016 i forlængelse af KLF, Kirke & Mediers konference: Sprogets magt – Kulturen i sproget, sproget i kulturen 16. september 2016.

Konference: Sprogets magt – Kulturen i sproget, sproget i kulturen – og overrækkelse af Modersmål-Prisen 2016

Mediebrugerorganisationen KLF, Kirke & Medier inviterer den 16. september 2016 til en spændende konference om sproget i medierne på Christiansborg. Konferencen ”Sprogets magt – Kulturen i sproget, sproget i kulturen” er kulminationen på to års fokus på sproget i medierne, og du kan komme med til en dag med spændende indlæg fra blandt andet kirke- og kulturminister Bertel Haarder og etikredaktør i Danmarks Radio Inger Bach. På vegne af KLF, Kirke & Medier vil stud. mag. på Syddansk Universitet Marlene Ullerlund Madsen også præsentere resultatet af en helt ny undersøgelse af sproget på DR P3. Konferencen slutter af med en politisk paneldebat, hvor journalist og forfatter Kurt Strand styrer debatten.

Så sæt kryds i kalenderen fredag den 16. september, og tilmeld dig konferencen allerede nu. Send en mail med navn, adresse, titel og evt. organisation til Jeanette Suell Sørensen, info@klf.dk, eller ring på 8726 3537. Skriv ”Tilmelding til konference/prisoverrækkelse” i emnefeltet. Deltagelse koster kun 200 kr., som betales kontant eller via MobilePay på dagen. Prisen inkluderer frokost i Snapstinget. Tilmelding er bindende og skal ske senest 2. september 2016.

I forlængelse af konferencen vil den danske rapper, forfatter og performer Per Vers underholde.

Program for konferencen: Kulturen i sproget, sproget i kulturen (16. september 2016)

Program for konferencen: Sprogets magt: Kulturen i sproget, sproget i kulturen
Tid Programpunkt
9:00 Velkomst ved KLF, Kirke & Mediers landsformand Henning Bjerg Mikkelsen
9:05 Kultur- og Kirkeminister Bertel Haarder: Sproget, kirken og medierne
9:25 Introduktion til dagens tema ved landsstyrelsesmedlem og formand for Sammenslutningen af Lyttere og seere, Kim Borregaard Eriksen
09:30 Eder og forbandelse i et sproghistorisk perspektiv – og deres funktion i medierne ved adjunkt Marianne Rathje, Syddansk Universitet
10:20 Kaffepause
10:40 Sproget på DR P3 ved stud. mag. Marlene Ullerlund Madsen, Syddansk Universitet
11:30 Danmarks Radios sprogpolitik ved etikredaktør Inger Bach
12:00 Frokost i Snapstinget
13.00 Causeri over mediesprog ved forfatter, journalist og cand. mag. Julie Fabricius
13:15 Politisk paneldebat. Journalist og forfatter Kurt Strand er ordstyrer
14:30 Kaffe og tak for i dag – dørene åbnes til Modersmål-Selskabets prisarrangement

I forbindelse med konferencen vil blive udgivet et temahæfte om sproget i medierne. Modersmål-Selskabet er medarrangør af konferencen og medudgiver af temahæftet om sprog i medierne.

Herefter overrækkelse af Modersmål-Prisen 2016.

Overrækkelse af Modersmål-Prisen 2016

Modersmål-Selskabet overrækker hvert år Modersmål-Prisen til en person, der har gjort en særlig indsats for det danske sprog. Begivenheden har normalt stor mediebevågenhed. På vores hjemmeside https://www.modersmaalselskabet.dk/ kan du se en oversigt over tidligere modtagere. Hvem der modtager Modersmål-Prisen 2016, bliver offentliggjort inden sommerferien.

Program for overrækkelse af Modersmål-Prisen 2016 (16. september 2016)

Program for Overrækkelse af Modersmål-Prisen 2016
Tid Programpunkt
14:30 Dørene åbnes
15:00 Per Vers optræder
15:30 Overrækkelse af Modersmål-Prisen 2016
16:30 Tak for i dag

Tid, sted og pris for deltagelse i konference og/eller overrækkelse af Modersmål-Prisen 2016

Modersmål-Prisen vil i år blive overrakt i forlængelse af ovennævnte konference på Christiansborg. Du kan deltage i konferencen alene (det koster 200 kr.), i overrækkelsen af Modersmål-Prisen alene (det er gratis), eller i begge arrangementer. I alle tilfælde skal du sende en mail med navn, adresse, titel og evt. organisation (Modersmål-Selskabet) til KLF, Kirke & Medier, info@klf.dk, eller ring på 87 26 35 37.  Skriv ”Tilmelding til konference/prisoverrækkelse” i emnefeltet. Du kan tilmelde dig allerede nu. Antallet af pladser er begrænset.

Skriv en kommentar