Modersmål-Selskabets 23. generalforsamling 2002

Udgivelser

Siden vi sidst havde generalforsamling, har vi udgivet forskellige publikationer.

Vi har udgivet fire numre af vores tidsskrift Sprog & Samfund, med artikler om bl.a. kommatering. Kommakrigen rasede i medierne i 2001 og bølgede naturligvis også frem og tilbage i Sprog & Samfund. Vi i bestyrelsen taler og skriver ikke sproglig ensrettet – men vi er fælles om den særlige interesse for modersmålet, der er udtrykt i formålsparagraffen.

Vi har i november udgivet vores årbog 2001: Sprog og identitet – kulturelt og politisk. Den blev pænt modtaget i dagspressen. Bogen omhandler de ”store” og de ”små” sprog. De ”små” må altid kæmpe for overlevelse, for den identitet, som sproget giver dem,både historisk, kulturelt og politisk.

Arne Hermann, Gerda Leffers og Claus Tilling fra bestyrelsen samt Georg Søndergaard udefra, samarbejdede om årbogen.

Bogen er tilrettelagt af Kitte Fennestad – en af dette lands fremmeste. Hun har tilrettelagt vores årbøger siden 1996. Vi mener selv at vores bøger er meget, meget smukke.

Vi har i 2001, udover årbogen, på vedholdende opfordringer udgivet bogen Dansk i tusind år – også kaldet: den uundværlige Karker. Den er en udvidet og revideret udgave af bogen fra 1993. Den blev anmeldt meget rosende i dagspressen, og kan købes hos vores forlægger, Reitzel i Nørregade – og bestilles i alle andre boglader.

Modersmål-Prisen til Klaus Rifbjerg

Modersmål-Prisen 2001 gik til Klaus Rifbjerg. Arrangementet fandt sted 24. oktober under megen medieomtale. Bent Pedersbæk fra bestyrelsen begrundede i talen valget af Klaus Rifbjerg. Han sagde bl.a., at Klaus Rifbjerg både skriftligt og mundtligt demonstrerer for os, hvad vores sprog kan, og han gør os stolte over det modersmål, som vi er fælles om.

Klaus Rifbjergs takketale var (naturligvis) helt vidunderlig at lytte til. Han sagde bl.a: ”Selv har jeg altid været forelsket i sproget på en noget nær uanstændig måde”. Et meget velbesøgt arrangement, hvor godt 75 af selskabets medlemmer applauderede Bent Pedersbæks motivering og Klaus Rifbjergs takketale.

Bogmessen 2001

Igen i 2001 havde vi en stand på Bogmessen i København, den 15.-18. november. Det var anden gang vi deltog. Vores overvejelser er, at en almindelig annoncekampagne ligger udenfor Modermål-Selskabets økonomiske formåen. Hvad gør vi så? Bogmessen har vist sig at være et godt alternativ.

Vi fik i år Rud. Rasmussens snedkerier til at låne os Kaare Klint-kvalitetsmøbler på standen. Det gjorde standen meget smuk og fangede opmærksomheden midt i alt den plasticmalede kedsommelighed. Tusind Tak til Rud. Rasmussen.

Vi fik mange besøgende på vores lille bitte, men velbeliggende og smukke stand.

Bogmessen 2001 blev åbnet af Klaus Rifbjerg, vores prismodtager sidste år, ligesom Bogmessen 2000 blev åbnet af en tidligere prismodtager, Frederik Dessau. Så hvem ved? Vores nye prismodtager bør måske være rede?

Vi har igen i år samme stand på Bogmessen. Hvis nogen af medlemmerne har lyst til at være sammen med os i standen, kan I give os besked.

Vi solgte på bogmessen ældre årbøger til meget nedsatte priser. Og mange drog afsted med gratis numre af Sprog & Samfund og var samtidig så høflige at medtage et girokort.

Årbogsarrangement

Vi holdt et velbesøgt årbogsarrangement den 30. november. Årbogens emne – sprog og identitet – er vel ganske sprængfarligt, men mødet var præget af forsonlighed. Konklusionen på arrangementet kunne være, at vi skal være os selv, men ikke os selv nok. Vi skal bevare og værne om vort eget sprog, men også være åbne for den frugtbare vekselvirkning mellem sprogene. Vi skal glæde os over mangfoldigheden af sprog og dialekter. Det er stadig muligt at købe ældre årbøger hos Reitzel i Nørrregade. Medlemmer kan også henvende sig til selskabets sekretær. Vi sælger de ældre årgange til meget nedsatte priser. Vi vil nemlig hellere have bøgerne stående på jeres hylder end på lagerhylder. Vi har gode gaveideer til lave priser.

Dette års årbog

Årbogen 2002 er under udarbejdelse. Dens titel bliver: ”Dialekter – sidste udkald?” I bogen sættes spørgsmåltegn ved dialektsituationen i dagens Danmark, og der spørges bl.a. om: Hvorfor forsvinder de danske dialekter? Hvordan opleves de dialekttalende? Er bysprog finere end dialekt?

Gerda Leffers, Arne Hermann, Claus Tilling og jeg fra bestyrelsen, og Georg Søndergaard udefra, samarbejder om årbogen, der, som altid, udkommer i november.

Repræsentationer

Modersmål-Selskabet er repræsenteret i Sprognævnet ved bestyrelsesmedlem Claus Tilling.

Undervisningsministeriet søsatte i august 2001 et projekt: Fremtidens danskfag, ved at nedsætte en arbejdsgruppe til at overveje udviklingen af danskfaget og danskundervisningen på alle niveauer i dansksystemet. Modersmål-Selskabet er repræsenteret i panelet ved bestyrelsesmedlem Claus Tilling.

Arrangementer

Vi afholder i september et sprogligt arrangement med den foreløbige arbejdstitel: ”Det lille sprogområde”.

Forfatterinden Inge Eriksen skrev i en kronik 4. maj i Politikken, at der ikke bliver ro under hverken denne eller senere kulturministre, før en egentlig litteraturpolitik baseres på, at Danmark er et lille sprogområde. Hun har sagt ja til at deltage, sammen med flere, i arrangementet, som finder sted i slutningen af september.

Vi arbejder endvidere med et arrangement om Danmarks Radios Sprogpolitik.

Hjemmesiden

Vi er glade for at kunne sige, at vi har fået en del nye medlemmer. Overraskende, måske, for nogen, får vi langt de fleste nye medlemmer via vores hjemmeside: www.modersmaal.dk.

Tak

Tak til donatorer der sender os gaver til gavn for det arbejde, vi gør i sprogets tjeneste. Vi kunne ikke fortsætte med at udgive en årbog og fire kvartalsblade hvert eneste år, hvis ikke de velvillige fondsbestyrelser tog godt imod vores ansøgninger. I kan se en liste over bidrag i regnskabet.

Ansøgningsudvalget, der består af bestyrelsesmedlemmerne Gerda Leffers og Aage Reimer, har som altid arbejdet talentfuldt for at skaffe fondsmidler.

Jeg vil sige tak for et godt samarbejde med vores lønnede hjælpere. Sekretær Birte Iversen, der tiltrådte 1. juni 2001, er desværre syg, og måtte melde afbud i dag. Redaktør Michael Blædel og Revisor Jørgen Friis er her.

Tak til vores medlemmer for varm interesse og fremmøde. Tak for ønsker og ideer, som vi lader os inspirere af.

Til slut vil jeg takke alle i bestyrelsen – og tak til stedet her, som altid arrangerer det så nydeligt for os.

Skriv en kommentar