Ny dansk fonetik

Lingoblog har 2. udgaven fået denne fine anmeldelse af Maja Orešnik :

Ny dansk fonetik … udfordrer de kendte traditioner inden for dansk lydskrift, og det giver en mulighed for at kaste et kritisk blik ikke blot på dem, men også på Schachtenhaufens egne ideer. Den har i hvert fald presset mig til at undersøge, ”hvorfor for pokker er eksperterne så uenige”

“… at læse hans bog har sat nogle tanker i gang, og som en bog målrettet studerende på videregående uddannelser giver den et skub til at sætte sig ind i de forskellige traditioner og forholde sig til deres styrker og svagheder”

Den nye reviderede og fagfællebedømte udgave af Ny dansk fonetik er først og fremmest målrettet mod sprogstuderende på videregående uddannelser der skal bruge en indføring i dansk udtale og det internationale fonetiske alfabet, IPA. Dernæst henvender bogen sig til de erfarne studerende og fagfolk som måtte være interesserede i at sætte sig ind i og lade sig inspirere af den nye tilgang til dansk fonetik og lydskrift som bogen repræsenterer. Sidst henvender den sig til enhver der er på udkig efter ny viden om moderne dansk udtale.

Bogen er beregnet til et komprimeret undervisningsforløb i dansk fonetik med udgangspunkt i IPA. Fokus er på det lydskrifttekniske, de distinktive lyde og deres almindeligste varianter og de vigtigste elementer i beskrivelsen af moderne dansk udtale. På bogens internetportal, schwa.dk/ndf, kan man finde øvelser, lydskriftværktøjer og supplerende materiale til de enkelte kapitler.

Ny dansk fonetik lægger sig loyalt op ad IPA så lydskriftsystemet er gennemsigtigt og kan sammenlignes internationalt. Denne standard ligger også til grund for en ny, trykt udtaleordbog, som udkommer samtidig med 5. udgave af Retskrivningsordbogen i november 2024. Det bliver den første udtaleordbog i årtier der gengiver tidssvarende dansk udtale, den eneste der gengiver udtalen med standardiseret international lydskrift, og dermed den bedst egnede i indlæringen af dansk som fremmedsprog.

De vigtigste ændringer i 2. udgaven er tilføjelsen af et kapitel om fonologisk analyse (kapitel 13), som introducerer mere avancerede fonologiske principper, og her vises også sammenhængen mellem bogens overfladenære fonematiske notation (bred IPA) og mere traditionel dansk fonologisk analyse. Hertil er der tilføjet mindre afsnit forskellige steder i bogen. Afsnit 1.6 er tilføjet for at forberede læseren på at lyd og lydskrift kan anskues fra en fysisk og en mental vinkel. Afsnit 4.1 er skrevet om til et meget mere eksplicit overblik over hvilke analyseprincipper bogens fonematiske notation bygger på. I kapitel 12 er der tilføjet en introduktion til analyse af tilpasning af låneord.