Pressemeddelelse: Modersmål-Prisen 2015 til Julie Fabricius

Modersmål-Prisen 2015

Indsats for det talte sprog

Modtager af Modersmål-Prisen 2015 Julie Fabricius
Modtager af Modersmål-Prisen 2015 Julie Fabricius

Det danske sprog har åndenød. Mange danskere har ondt i det talte sprog. Derfor tildeles Modersmål-Prisen 2015 journalist og cand.mag. i dansk og retorik Julie Fabricius for hendes mangeårige indsats for et bedre talt sprog.

Julie Fabricius har påpeget og påtalt, at det mundtlige sprog ikke fungerer tilfredsstillende, specielt i medierne. Julie Fabricius har opfordret til at sætte retorik på skoleskemaet fra første klasse. En opfordring, som Modersmål-Selskabet bakker op om helt og fuldt. Lige præcis det talte sprog er et af Selskabets vigtigste fokuspunkter.

Medierne

Julie Fabricius synes, at sproget forvaltes uden respekt og kærlighed. Vi møder her en person, der kæmper for et bedre dansk. Hendes opmærksomhed er især rettet mod det talte sprog i radio og tv. Den mundtlige formidling i radio og tv behandles som et vanrøgtet stedbarn. Hun er en central person, der med entusiasme og mod tør tale “bjerget” imod. Debatten er højaktuel.

Dansk Sprognævn

Dansk Sprognævn går ikke ram forbi. Men Dansk Sprognævn har desværre ingen rådgivningskompetence i det talte sprog, hvilket der ellers kan være god brug for.

Folkeskolen

Også i Folkeskolen skal der gøres en indsats. Børnene skal ikke blot lære at læse og skrive, men skal trænes i, også mundtligt, at formidle deres viden. Julie Fabricius er blandt andet kendt for sit bidrag til Modersmål-Selskabets årbog 2014: “Din stemme tæller”, med den talende titel “Kan du høre hvad du selv siger”. Et vægtigt, velskrevet, kort og præcist indlæg om sprogets åndenød, med den pointe, at det eneste, der binder os sammen, er sproget.

Undervisning og lærebogsforfatter

Julie Fabricius har undervist journalister, studieværter, politikere og erhvervsfolk i taleskrivning og talesprog. Hendes lærebog ”Anvendt retorik – tag sproget i munden” er udkommet i flere oplag. Bogen viser vejen til en bedre mundtlig kommunikation.

Romanforfatter

Julie Fabricius udgav i 2014 erindringsromanen ”Huset med de blå vinduer”.

Prisoverrækkelse

Se Invitation til prisoverrækkelse 2015 og temaaften.

Downloads

Pressemeddelelse: Modersmål-Prisen 2015 til Julie Fabricius

Pressemeddelelse: Modersmål-Prisen 2015 til Julie Fabricius

Modersmål-Selskabet inviterer til prisoverrækkelse og temaaften

Modersmål-Selskabet indbyder til overrækkelse af Modersmål-Prisen 2015 til cand.mag. i dansk og retorik Julie Fabricius

 

Skriv en kommentar