Bidragydere

Modersmål-Selskabet udgiver hvert år en årbog samt medlemsbladet Sprog & Samfund. Det ville ikke kunne lade sig gøre uden bidrag fra en række fonde m.fl. Hjertelig tak for alle bidragene!

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (web)
Augustinus Fonden (web)
Thomas B. Thriges Fond (web)
Oticon Fonden (web)
Lemvigh-Müller Fonden (web)
Knud Højgaards Fond (web)
Harlang & Toksvig Fonden
Fabrikant Mads Clausens Fond (web)
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond (web)
Jylland-Postens Fond (web)
Toyota-Fonden
Bidrag fra Modersmål-Selskabets medlemmer

Skriv en kommentar