Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er ifølge vedtægterne Modersmål-Selskabets øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Sprog & Samfund orienterer om generalforsamlingens beslutninger og beslutningerne på bestyrelsens konstituerende møde umiddelbart efter i det første nummer efter generalforsamlingen. Når det pågældende nummer frigives her på hjemmesiden, kan man læse referatet heri.

Hjemmesiden har sporadiske artikler om tidligere generalforsamlinger. De har kategorien “Generalforsamlinger“.