Sprog og etik på Modersmålsdagen 2012

Anne-Marie Mai, Etisk RådSproget fragter altid etiske værdier med sig, som påvirker os og har indflydelse på den måde, hvorpå vi som mennesker ser og fortolker vores helbred, sundhed og sygdom. Men sproget er ikke et gennemsigtigt medie for glasklare beskeder og letbegribelige diagnoser. Derfor har Etisk Råd sat fokus på sprog og etik (link opdateret januar 2016).

For gang på gang møder vi som danskere sundhedsvæsenet og vel at mærke i mange situationer: fra den banale forbinding af en lille skramme til den livstruende sygdom og det dybe lettelsens suk over en virksom kur eller en afblæst fare. Sproget skal i brug og kommer i brug, når hvad enten patienten er rask eller syg.

På Modersmålsdagen inviterer Modersmål-Selskabet til møde med Anne-Marie Mai, nyt medlem af Etisk Råd. Mai er filosof og professor på Institut for Litteratur, Kultur og Medier. Hun har blandt andet skrevet om danske digtere i det 20. århundrede og har for nylig modtaget den prestigefyldte formidlingspris fra Statens Kunstråd.

Etisk Råd ønsker ikke at være sproglig overdommer, men at rejse diskussioner om etik og sprog og forhåbentlig øge opmærksomheden over for den måde, sproget bruges på i officielle pjecer og vejledninger, i sundhedskampagner og i mediernes omtale af sundhed og sygdom. Modersmål-Selskabet vil gerne deltage i denne diskussion.

Arrangementet foregår hos Forbundet Kommunikation og Sprog, Hauser Plads 20, 3. sal, København K tirsdag 21. februar 2012 kl. 17.30-19.30.

Mødet er åbent for alle interesserede, men der er begrænset plads. Hvis du ikke er medlem af Modersmål-Selskabet, bedes du tilmelde dig til Selskabets sekretær, Pia Wind: sek@modersmaalselskabet.dk.

Kom og hør Anne-Marie Mai tale om sprog og etik med fokus på sundhedsvæsenet. Der serveres efterfølgende et lille glas.

Skriv en kommentar