Stort nyt nummer af Sprog & Samfund

Forside på det nyeste nummer af Sprog & Samfund med indholdsfortegnelse og notits om Modersmål-Selskabets nye formandskabDen nye redaktør af Sprog & Samfund har nu udgivet årets første nummer, et blad på hele 28 sider. I bladet kan man læse om den nye formand, Mette Bjørnvig Kaufmanns visioner for Modersmål-Selskabet, men der er også artikler, der ser på afholdte arrangementer. Mediesproget behandles i et par artikler. Lise Bostrup skriver om dansk sprog i Vestindien og i de seneste 200 års sange, men også om de allerseneste nyord og nye ord. Sprog og litteratur i 1600-tallet behandles af Georg Søndergaard.

Adam Hyllested anmelder Johannes Nørregaard Frandsens Kovendinger – liv i sproget, mens Loránd-Levente Pálfi ser på klassikeren Juridisk ordbog, der nu er kommet i en udvidet 14. udgave med 6.400 ord til godt (!) 10 øre pr. ord + moms.

Bagsiden inviterer til generalforsamling og debatmøde om reformationens sproglige betydning for os danskere samt til debat om sproget i de danske medier i Århus den 15. maj kl. 17–19 med deltagelse af 3 × Henrik: lektor Henrik Jørgensen, Aarhus Universitet, seniorredaktør Henrik Lorentzen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og folketingsmedlem Henrik Dahl.

Skriv en kommentar