Verbal hyldest til Modersmål-Prisen-modtager Niels Brunse

Oversætter og forfatter Niels Brunse fik Modersmål-Prisen 2012. Den blev overrakt 5. september 2012 på Biblioteket, Rentemestervej i København NV. Her kan du høre mag.art. Adam Hyllesteds begrundelse for valget af Niels Brunse. Adam, der er lingvist, er medlem af Modersmål-Selskabets bestyrelse.

Blandt Niels Brunses værker kan nævnes

  • romanen Ramoth-Bezer (1994)
  • fagbogen Shakespeares ansigter (2011)
  • oversættelse af Shakespeares skuespil og sonetter (igangværende projekt)
  • Thomas Manns Buddenbrooks (overs. 2002)
  • kantaten “Danmarks Have” (2012)

Skriv en kommentar