Navnet er trofast (Årbog 2003)

Modersmål-Selskabets årbog 2003 med titlen Navnet er trofast
Årbog 2003

Indhold:

 • Forord ved Claus Tilling (s. 7-9) (PDF 436 KB)
 • Eva Villardsen Meldgaard: “Hvad hedder barnet?” (s. 11-24) (PDF 1 MB)
 • Bent Jørgensen: “Du danske navn” (s. 25-32) (PDF 1 MB)
 • Georg Søndergaard: “Om højtidelige og uhøjtidelige personnavne” (s. 33-42) (PDF 1 MB)
 • Eva Villardsen Meldgaard: “Dyrenavne i Danmark” (s. 43-53) (PDF 1 MB)
 • Jørgen Jørgensen: “Danske navne på insekter og andre hvirvelløse dyr” (s. 55-67) (PDF 1 MB)
 • Jørgen Schack: “Lægemiddelnavne” (s. 69-79) (PDF 1 MB)
 • Kenn André Stilling: “Banaliteternes kvalitet” (s. 81-96) (PDF 1 MB)
 • Klaus Rifbjerg: “Hvad ligger der i et navn?” (s. 97-101) (PDF 625 KB)
 • Vagn Steen: “Undersøgelse” (s. 103-110) (PDF 836 KB)
 • Karen Margrethe Pedersen: “Navne i Sønderjylland” (s. 111-122) (PDF 1 MB)
 • Svend Novrup: “Øgenavne i Kerteminde” (s. 123-136) (PDF 1 MB)
 • Gerda Leffers: “Reersøs marknavne” (s. 137-147) (PDF 1 MB)
 • Søren Pind: “Vejen til navnet” (s. 149-159) (PDF 1 MB)
 • Arne J. Hermann: “Huse med sjæl og identitet i Gladsaxe Kommune” (s. 161-183) (PDF 3 MB)

København,, C.A. Reitzels forlag, 2003, 183 sider.
(Modersmål-Selskabets Årbog 2003).

Læs kort præsentation!

Du kan også downloade årbogen som PDF-fil (20 MB)