Begrundelse for tildeling af Modersmål-Prisen til Naser Khader

Naser Khader får prisen for sit korrekte og levende danske sprog, sit store ordforråd og evnen til at bruge det klart, udtryksfuldt og varieret i skriftlig og mundtlig form. Hans anvendelse af dansk billedsprog, humor og ironi, må tages som udtryk for, at den sproglige indlæring er lykkedes.

Den selvfølgelige accent giver også i Khaders tilfælde det danske sprogbillede et klangligt ekstra islæt, på samme måde som danske dialekter og egnssprog øger den klanglige mangfoldighed.

Khader, der kom til Danmark fra Jordan som 12årig, er et godt eksempel på, at dansk som andetsprog – omhyggeligt indlært – er en meget afgørende del af en integration. At gennemføre den sproglige indlæring, og at eje det vidsyn der vel også er blandt forudsætningerne for at lære sig et fremmed modersmål på højt niveau foruden sit eget kendte, er alene en pris værd.

For Modersmål-Selskabet er der tale om et gennemgående tema i året 2000 under overskriften “dansk – vejen til integration”. Selskabets årbog der udkommer i november vil have samme tema, og erfarne skolefolk og andre vil medvirke og redegøre for ideerne bag faget “dansk som andetsprog” , der formentlig bliver et seminariefag fra næste år. Kvartalsbladet Sprog&Samfund vil bringe en artikel indenfor samme emnekreds i et eller flere af de kommende blade

Venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

Gerda Leffers

Skriv en kommentar