Talemåder som sprogets krydderi

Forsiden på bogen Hvad tiden er fuld af, flyder munden over med
Ejstrups og Elsigs bog fås både som bog og i-bog.

Sætte sit lys under en skæppe – Skomager, bliv ved din læst – Tærske langhalm – Slå til skaglerne. Mange af dagligdagens talemåder rummer ord, hvis betydning er ukendte for en nutidsdansker. Det er forklaringen på, at gamle talemåder kan optræde i nye overraskende former som fx Jorden er af lava – Mor og datter er som kop og kande – Han fik det glatte lagen.

Forskningschef Michael Ejstrup, der holdt foredrag om dialekter forud for forårets generalforsamling, har sammen med sin kollega fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Anders Elsig skrevet en bog om de faste vendingers forandring med titlen Hvad tiden er fuld af, flyder munden over med. 

Hvis nye ordsammensætninger giver mening, kan de finde fast plads i sproget. Fx oplevede studerende ved Journalisthøjskolen det ikke fejlagtigt, da de ved eksamen blev stillet overfor ændrede faste vendinger som Kommer tid, kommer penge eller Slå ikke større brød op, end du kan spise. Forfatterne har primært skrevet deres bog til brug for studerende og undervisere ved journalist- og sproguddannelserne for at skabe større bevidsthed om talemådernes funktion og betydning. De håber dog, at den også kan være til glæde for interesserede i det danske tungemåls spidsfindigheder, hvilket denne anmeldelse kun kan bekræfte i form af en varm anbefaling.

Bogen er præget af sit formål som lærebog i form af definitionsfyldte afsnit og et afsluttende afsnit med refleksions- og aktivitetsopgaver. Samtidig er den dog gjort alment underholdende gennem sine mange praktiske eksempler, ligesom 31 af dens 128 sider rummer helsides tegnede illustrationer ved Mikkel Maltesen. Talemåder er et overbegreb, der spænder over ordsprog, aforismer, bevingede ord, fraser og klicheer. Bogen rummer så mange betragtninger omkring sproglige udviklinger, at den vil være velegnet som grundbog for samtalegrupper. Eksempelvis indeholder bogens kapitel 2 en spændende historisk og analytisk gennemgang af ordsprog.

I litteraturlisten ses Aage Hansens samlinger af dels Peder Syvs danske Ordspog (1944), dels Peter Låles Gammeldanske ordsprog (1966), men man kan savne en henvisning til Allan Røders Danske talemåder (Gads Forlag 1998), som tæller over 5.000 danske talemåder.

Modersmål-Selskabet er citeret i bogen for at have bemærket, at man nu i stedet for skyklapper kan gå med skyskrabere for øjnene, og senere nævnes, at Selskabet i 2014 hædrede rapperen Per Vers med Modersmål-Prisen for hans evner som ordjonglør. Som eksempel på hans evne til at lege med talemåder og samtidig producere stor sprogkunst gengives sidste vers af nummeret Find mig her ved lanceringen af public service kanalen Radio24syv, hvor han summede over begrebet danskhed.

Talemåder bidrager som krydderi til at gøre sproget levende og kreativt. Bogen slutter med en kraftig opfordring til alle sprogbrugere om at bruge de faste vendinger frit og frækt. Forfatterne minder om, at dansk altid har taget imod nyt udefra uden at tage skade, og hvis man pedantisk hænger fast i bestemte skrift- og taleformer, ender sproget som ordmuseum for de få udvalgte.

De betegner sprogforandring som et gode, der optimerer sproget til aktivt brug, og de slutter bogen med ordene: Håndtér de faste vendinger med omtanke, men benyt dem frit! – Modersmål-Selskabet viste selv vejen, da man som slogan valgte Vild med dansk!

 

Michael Kjær Ejstrup og Anders Elsig: Hvad tiden er fuld af, flyder munden over med. Faste vendinger i forandring. 128 sider. 225 kr. Hans Reitzels Forlag 2015. ISBN: 9788741264271 (bog) & 9788741263755 (i-bog).