Modersmålet dansk tegnsprog

Tegnsprog som modersmål

Professor Elisabeth Engberg-Pedersen bagerst til venstre
Modersmålsdagen 2019 med foredrag ved professor Elisabeth Engberg-Pedersen (bagerst til venstre), der er ekspert i dansk tegnsprog.

Professor Elisabeth Engberg-Pedersen holdt et oplysende, men også engage­rende foredrag om tegnsprog som modersmål.
At bo i sit eget land og opleve, at man ikke altid kan benytte sit modersmål, er ikke rart. Værre bliver det, når samfundet ikke altid i praksis anerkender ens sprog, for hvad gør den enkelte så? Dansk tegn­sprog er modersmål for ca. 3.000 døve og hørehæmmede danskere. I dag får døve børn indopereret avancerede høreapparater, men resultaterne er ikke entydige. De fleste voksne døvfødte har tegnsprog som modersmål og er afhængige heraf.
På Den internationale Modersmålsdag holdt Elisabeth Engberg-Pedersen, der er professor i anvendt lingvistik og ekspert i tegnsprog, foredrag om tegn­sprog som modersmål. Det kan du læse mere om i Sprog & Samfund 2019 nr. 1, side 3–4. På de efterfølgende par sider skriver Lars Knudsen, landsformand for Danske Døves Landsforbund, om deres kamp for dansk tegnsprog.

Tegnsprog som modersmål

Hvad er dansk tegnsprog? Og hvordan udtrykker de der taler dansk tegnsprog, sig når de vil udtrykke usikkerhed? Det vil professor i anvendt lingvistik Elisabeth Engberg-Pedersen svare på i et foredrag på Den internationale Modersmålsdag.

Opdatering: Arrangementet er afholdt. Læs Modersmålet dansk tegnsprog, og se også artiklen i Sprog & Samfund 2019 nr. 1, side 2–3.

Den internationale Modersmålsdag er den 21. februar, og Modersmål-Selskabet inviterer sædvanen tro til foredrag. For fem år siden blev dansk tegnsprog anerkendt af Folketinget som selvstændigt sprog, og Dansk Tegnsprogsråd under Dansk Sprognævn blev oprettet ved lov. I Danmark er der ifølge Danske Døves Landsforbund en 3–4.000 døve der har dansk tegnsprog som modersmål, og i alt skønnes ca. 20.000 at tale dansk tegnsprog i private eller professionelle sammenhænge. Mange der taler dansk tegnsprog, er født døve, men en del er blevet døve senere i livet.

Vi har som nævnt inviteret professor i anvendt lingvistik Elisabeth Engberg-Pedersen der også er formand for Dansk Tegnsprogsråd, til at holde foredrag om dansk tegnsprog. Hvad er tegnsprog, og hvordan udtrykker man eksempelvis usikkerhed? Med Elisabeth Engberg-Pedersens egne ord:

Mange bliver overrasket når de hører at der findes mange forskellige tegnsprog. Tegnsprog er ikke konstrueret af nogen for at hjælpe døve. Tegnsprog er opstået – og opstår – blandt døve på døveskoler og i områder med mange døve sammen. Derfor bliver sprogene forskellige. De bygger på gestik og påvirkes naturligt nok af de majoritetssprog der omgiver dem. Men de viser også træk som afspejler almenmenneskelige måder at tænke på.

I mit foredrag vil jeg vise disse forskellige kilder til hvordan tegnsprog er opbygget. Det gør jeg med eksempler fra især dansk tegnsprog og japansk tegnsprog. Jeg vil bl.a. vise hvordan man udtrykker sin usikkerhed på de to sprog, da det er et område som ikke direkte kan vises billedligt.

Elisabeth Engberg-Pedersen har forsket i dansk tegnsprog og japansk tegnsprog, herunder hvordan man udtrykker usikkerhed (epistemisk modalitet), og er en dygtig formidler. Så mød frimodigt op til en aften om dansk tegnsprog.

Alle er hjertelig velkomne til dette arrangement hvor Danske Døves Landsforbund velvilligt lægger lokaler til og sørger for tolkning til dansk tegnsprog.

Sted: Festsalen, Danske Døves Landsforbund, Brohusgade 17, 4. sal, 2200 København N

Tid: Torsdag den 21. februar 2019 kl. 17.00 – 19.00

Pris: Gratis entré. Modersmål-Selskabet er vært for en forfriskning i en pause undervejs.

Arrangør: Modersmål-Selskabet

Tilmelding er ønskelig, men ikke nødvendig, via https://bit.ly/tegnsprog.