Kids’ News er S’Kid’t News

Kids' News er S'Kid't News
Næstformand for Modersmål-Selskabet, Henrik Munck, kritiserer Berlingskes valg af navnet Kids’ News til den nye børneavis.

Kids’ News er S’Kid’t News

Henrik Munck, næstformand i Modersmål-Selskabet, kritiserer Berlingskes navngivning af deres nye børneavis.

Berlingske har fået lyst til at lave en ugentlig annoncefri papiravis med sigte på de 6-12-årige. Det lyder som et spændende forsøg, men hvorfor kalde avisen “Kids’ News”?

Redaktøren undskylder sig med, at et flertal af forældre og børn valgte dette navn blandt flere mulige, mens redaktøren helst havde beholdt sit eget forslag “Globus”.

Modersmål-Selskabet påtaler unødig brug af engelsk, når det danske sprog har velvalgte danske betegnelser. Derfor græmmes vi i det konkrete tilfælde, hvor der samtidig er et fuldstændigt misforhold mellem navn og indhold, da vi går ud fra, at der er tale om en dansksproget avis, selv om der nu skal læres engelsk fra 1. klasse. Og bladet er vel næppe udsat for international konkurrence?

Weekendavisen har et udmærket tillæg for de yngre læsere med navnet “Faktisk”, ligesom alle avisens øvrige tillæg har danskklingende navne som Bøger, Kultur og Ideer. Men Weekendavisens chefredaktør Anne Knudsen fik jo heller ikke uberettiget Modersmål-Prisen i 2008 for sin store respekt for det gode danske sprog.

Mere om Modersmål-Selskabet