Modersmål-Prisen-modtager Niels Brunse om bearbejdede oversættelser

Brunse om oversætterens opgave

I sin artikel »Oversætterne gik fra frie tøjler til spændetrøje« (Kristeligt Dagblad, 31. august 2012) har Marianne Luna Røndal bl.a. interviewet Niels Brunse, som 5. september 2012 modtager Modersmål-Prisen. En af grundene til, at en del værker nyoversættes, er, at oversættere førhen lavede om på meningen, ja endog fjernede afsnit.

Men er det problematisk, at oversættere førhen tog sig store friheder, når de oversatte et værk?

Ja, mener Niels Brunse, der er årets modtager af Modersmål-Prisen og er ved at oversætte Shakespeares samlede værker til dansk.

”Medmindre der står i udgaven, at det er en bearbejdet oversættelse, er det at bedrage læseren. Hvis man som oversætter renser i udtryk, man ikke bryder sig om, eller stryger passager, man synes er uanstændige, har man ikke varetaget sin opgave som oversætter. Som læser får man en fattigere og misvisende opfattelse af, hvad værket er. Man kan sige, at læseren bliver dummere af en forkert oversættelse,” siger Niels Brunse.

Hvorvidt tidligere oversættere med vilje har bedraget læserne, er svært at sige, men der findes utallige eksempler på oversættelser fra første halvdel af 1900-tallet, som er både forkortede, forvanskede og fordanskede.

Prisoverrækkelsen 5. september

Oversætteren og forfatteren Niels Brunse får onsdag den 5. september overrakt årets Modersmål-Pris. Modersmål-Selskabet har uddelt prisen hvert år siden 1980 som en påskønnelse for en særlig fremragende anvendelse af det danske sprog. Niels Brunse får bl.a. prisen som anerkendelse for hans igangværende oversættelse af alle Shakespeares værker til et tidssvarende dansk. Hertil kommer hans evner som forfatter af egne værker. Han var fx forfatter til teksten til kantaten Danmarks Have, som Anders Koppel komponerede til Dronning Margrethes 40-års regeringsjubilæum i januar i år.

Prisoverrækkelsen finder sted i Københavns Kommunes nye kombinerede kulturhus og bibliotek på Rentemestervej 76 i København nordvest-kvarter. I forbindelse med prisoverrækkelsen vil der blive sunget et par af Niels Brunses sange fra Højskolesangbogen, ligesom han selv vil recitere et par de Shakespeare-sonetter, som han har oversat, og som bl.a. er aktuelle i forbindelse med Det Kongelige Teaters skuespil bygget over Shakespeares sonetter.

Modersmål-Prisen blev i fjor uddelt til kunstneren Per Arnoldi og er tidligere blevet uddelt til bl.a Dronning Margrethe. Der kan læses mere om Niels Brunse og Modersmål-Prisen her på hjemmesiden.