Sprogpolitik – mediepolitik

Nedenstående brev har jeg i dag sendt til Folketingets kulturudvalg:

Sprogpolitik – mediepolitik
Alle Folketingets partier har gennem årene aktivt givet opbakning til en national sprogpolitik der har til formål at fremme og styrke det danske sprog.

Når det er kommet til specifik lovgivning har Folketinget været tilbageholdende, og når det har drejet sig om penge – nå ja, penge er der altid mangel på.

Alligevel har institutioner som Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab fået bevillinger til sprogportaler og digitaliseringsprojekter. Senest er der bevilget penge til digitalisering af den danske kulturarv og til en kampagne der har til formål at styrke de nordiske sprog indbyrdes.

Nu er muligheden der for over en bred kam at implementere en national sprogpolitik, der har til formål at udvikle og styrke det danske sprog, uden behov for specifik lovgivning, og uden at det koster ekstra: Alle medier, der fremover modtager støtte fra mediestøtteordningen, skal formulere og efterleve en sprogpolitik for det danske sprog. Så enkelt er det!

Jørgen Christian Wind Nielsen
Formand
Modersmål-Selskabet