Sprachpanscher ‒ Om sprog, vin og oversættelse

Vin forfalskes ved at blande dårlig vin i god eller tilsætte vand og sukker.  Det hedder på tysk Panschen. Det kan være vældig svært at se på en flaske vin, om den er forfalsket, men når man får hældt vinen op, kan man lugte og smage det. Det samme gælder med ord: Man må tit se nærmere på dem. Ulla Weinreich ser nærmere på selve ordet Sprachpanscher og oversættelsen heraf til dansk.

Sprachpanscher

På en Facebook-side blev efterlyst en oversættelse af Verein Deutsche Spraches negativpris Sprachpanscher, der bliver uddelt hvert år for særlig dårlig sprogbrug, og efter nogle andre forslag lagde spørgeren sig fast på »sprogsynder« som oversættelse.

Panschen er et tysk talesprogsord for at blande dårlig vin i god eller tilføje vand eller sukker. Fagudtrykket er verfälschen, også på dansk: forfalske vin. For nylig blev ordet panschen brugt i tysk tv om pølser, der var blevet gepanscht med for meget mel og vand, og mælk kan man også panschen med vand. En Panscher er en person, der panscht, men en »sprogforfalsker«, »sprogfalskner« eller »sprogfortynder« er ikke gode oversættelser for Sprachpanscher, og mundrette er de heller ikke.

Oversættelse af Sprachpanscher

Danmark er nemlig ikke traditionelt eller i nævneværdig grad et land med en vindyrkende befolkning, og et ønologisk fagudtryk vil derfor næppe appellere til den almindelige sprogbruger, der skal bruge et ord for en person, der mishandler sproget. Men ved den kreative, lidt humoristiske orddannelse Sprachpanscher siges det indirekte, at den rene vare sproget påvirkes af dårlige elementer, så nydelsen af det ikke bliver uforstyrret – i billedet bliver det netop »en blandet fornøjelse«!

Sidste år blev Tysklands Evangeliske Kirke Sprachpanscher, bl.a. for at erstatte Matthias Claudius’ verslinje »und meinen kranken Nachbarn auch« med »und alle kranken Menschen auch« for ikke at diskriminere de kvindelige naboer. (Der er en voldsom diskussion af naturligt og sprogligt køn i tysk for tiden med groteske resultater, fx Eltern und Elterinnnen!). Det er altså ikke nødvendigvis iblandingen af engelsk i tysk, der er problemet. Andre gange har brug af unødvendige anglicismer ganske vist udløst prisen som en slags sproglig Sorteper. Umiddelbart et fristende udtryk for en skampris; men Sorteper bliver man ved at tabe et spil, det gør man ikke aktivt sig selv til, så udtrykket er ikke helt rammende.

Panschen kan også betyde at plaske, men en neologisme som »sprogplasker« siger ikke noget om resultatet, og det er nok heller ikke det, der menes.

I ordet sprogsynder ligger implicit en religiøs eller i hvert fald en moralsk dom. Samtidig siges det ikke, hvori synden består, så det er et upræcist ord for Sprachpanscher. Det økonomiske motiv for panschen kan evt. kaldes for en slags synd, men det er ikke en del af betydningen, det er en bevæggrund for handlingen. Det kan jo være, at nogle mennesker synes, det er en sport, ikke en forseelse at udvande vin osv.

Et afløserord, der skal fungere som oversættelse, skal ideelt opfylde flere kriterier, bl.a.:

  • Det skal indeholde det væsentlige af den oprindelige betydning (her: person, der blander noget uvedkommende, ødelæggende ind i sproget).
  • Det skal ikke indeholde konnotationer fra en sfære, der skævvrider betydningen (her: gør skældsordet for stærkt – moralsk, religiøst) – hvis det kan undgås.

Intuition og analyse

Der skal med andre ord være dækning for oversættelsen, intuitionen skal kunne stå for en analyse. Det gælder for enkelte ord med overført betydning, og det gælder for idiomatiske udtryk i tekster. En konkret oversættelse ord for ord giver ikke den korrekte oversættelse, fordi normalsproglige tekster er fulde af mere eller mindre bevidste metaforer, der tit er forskellige fra sprog til sprog. Den bedste intuition findes på baggrund af en omfattende viden om begge sprog (hvornår er betydningen overført?) og en evne til at se mulighederne i spillerummet mellem dem. Når en dansk kronik har tydeligt tysk præg i flere hele afsnit, er den også for direkte oversat (sådan siger man ikke på dansk i en tilstræbt neutral tekst). Det farligste er naturligvis, når oversætteren slet ikke ser faldgruberne. Det kommer der Sprachpanschen ud af.

Og en oversættelse af Sprachpanscher? Sprogforurener. Det er lidt længere, men stadig mundret, og det udtrykker de væsentligste betydningselementer. Det kunne naturligvis teoretisk forekomme, at man skulle bruge et rim på ynder, flynder eller hynder i en tekst om en Sprachpanscher, men indtil da er sprogforurener det bedste valg.