Sprachpanscher ‒ Om sprog, vin og oversættelse

Vin forfalskes ved at blande dårlig vin i god eller tilsætte vand og sukker.  Det hedder på tysk Panschen. Det kan være vældig svært at se på en flaske vin, om den er forfalsket, men når man får hældt vinen op, kan man lugte og smage det. Det samme gælder med ord: Man må tit se nærmere på dem. Ulla Weinreich ser nærmere på selve ordet Sprachpanscher og oversættelsen heraf til dansk.

Sprachpanscher

På en Facebook-side blev efterlyst en oversættelse af Verein Deutsche Spraches negativpris Sprachpanscher, der bliver uddelt hvert år for særlig dårlig sprogbrug, og efter nogle andre forslag lagde spørgeren sig fast på »sprogsynder« som oversættelse.

Panschen er et tysk talesprogsord for at blande dårlig vin i god eller tilføje vand eller sukker. Fagudtrykket er verfälschen, også på dansk: forfalske vin. For nylig blev ordet panschen brugt i tysk tv om pølser, der var blevet gepanscht med for meget mel og vand, og mælk kan man også panschen med vand. En Panscher er en person, der panscht, men en »sprogforfalsker«, »sprogfalskner« eller »sprogfortynder« er ikke gode oversættelser for Sprachpanscher, og mundrette er de heller ikke.

Oversættelse af Sprachpanscher

Danmark er nemlig ikke traditionelt eller i nævneværdig grad et land med en vindyrkende befolkning, og et ønologisk fagudtryk vil derfor næppe appellere til den almindelige sprogbruger, der skal bruge et ord for en person, der mishandler sproget. Men ved den kreative, lidt humoristiske orddannelse Sprachpanscher siges det indirekte, at den rene vare sproget påvirkes af dårlige elementer, så nydelsen af det ikke bliver uforstyrret – i billedet bliver det netop »en blandet fornøjelse«!

Sidste år blev Tysklands Evangeliske Kirke Sprachpanscher, bl.a. for at erstatte Matthias Claudius’ verslinje »und meinen kranken Nachbarn auch« med »und alle kranken Menschen auch« for ikke at diskriminere de kvindelige naboer. (Der er en voldsom diskussion af naturligt og sprogligt køn i tysk for tiden med groteske resultater, fx Eltern und Elterinnnen!). Det er altså ikke nødvendigvis iblandingen af engelsk i tysk, der er problemet. Andre gange har brug af unødvendige anglicismer ganske vist udløst prisen som en slags sproglig Sorteper. Umiddelbart et fristende udtryk for en skampris; men Sorteper bliver man ved at tabe et spil, det gør man ikke aktivt sig selv til, så udtrykket er ikke helt rammende.

Panschen kan også betyde at plaske, men en neologisme som »sprogplasker« siger ikke noget om resultatet, og det er nok heller ikke det, der menes.

I ordet sprogsynder ligger implicit en religiøs eller i hvert fald en moralsk dom. Samtidig siges det ikke, hvori synden består, så det er et upræcist ord for Sprachpanscher. Det økonomiske motiv for panschen kan evt. kaldes for en slags synd, men det er ikke en del af betydningen, det er en bevæggrund for handlingen. Det kan jo være, at nogle mennesker synes, det er en sport, ikke en forseelse at udvande vin osv.

Et afløserord, der skal fungere som oversættelse, skal ideelt opfylde flere kriterier, bl.a.:

  • Det skal indeholde det væsentlige af den oprindelige betydning (her: person, der blander noget uvedkommende, ødelæggende ind i sproget).
  • Det skal ikke indeholde konnotationer fra en sfære, der skævvrider betydningen (her: gør skældsordet for stærkt – moralsk, religiøst) – hvis det kan undgås.

Intuition og analyse

Der skal med andre ord være dækning for oversættelsen, intuitionen skal kunne stå for en analyse. Det gælder for enkelte ord med overført betydning, og det gælder for idiomatiske udtryk i tekster. En konkret oversættelse ord for ord giver ikke den korrekte oversættelse, fordi normalsproglige tekster er fulde af mere eller mindre bevidste metaforer, der tit er forskellige fra sprog til sprog. Den bedste intuition findes på baggrund af en omfattende viden om begge sprog (hvornår er betydningen overført?) og en evne til at se mulighederne i spillerummet mellem dem. Når en dansk kronik har tydeligt tysk præg i flere hele afsnit, er den også for direkte oversat (sådan siger man ikke på dansk i en tilstræbt neutral tekst). Det farligste er naturligvis, når oversætteren slet ikke ser faldgruberne. Det kommer der Sprachpanschen ud af.

Og en oversættelse af Sprachpanscher? Sprogforurener. Det er lidt længere, men stadig mundret, og det udtrykker de væsentligste betydningselementer. Det kunne naturligvis teoretisk forekomme, at man skulle bruge et rim på ynder, flynder eller hynder i en tekst om en Sprachpanscher, men indtil da er sprogforurener det bedste valg.

Nu også en svensk modersmålspris

Språkförsvaret, som Modersmål-Selskabet samarbejder med, har besluttet at indstifte to priser. Den ene er en pris, som modtageren bør skamme sig over: »Årets anglofån«. Den anden uddeles til en, som har gjort en rosværdig indsats for det svenske sprog: »Språkförsvarets pris«. I 2014 uddeltes »Årets anglofån« til Stockholm, »Språkförsvarets pris« til Pehr Gyllenhammar.

Klip fra artikel, der begrunder tildelingen af Språkförsvarets pris for 2014 til Pehr G. Gyllenhammar
Språkförsvarets pris blev givet til Pehr Gyllenhammar, som bl.a. har påpeget, at svenskerne ikke kan udtrykke sig så nuanceret på engelsk, som de selv tror (og derfor bør bruge svensk).

Språkförsvaret henviser direkte til inspiration fra Modersmål-Selskabet og Verein Deutsche Sprache, en anden af Modersmål-Selskabets samarbejdspartnere.

Språkförsvarets medlemmer stemmer om, hvem der skal have priserne. Man kan nominere kandidater indtil sidst i oktober, hvorefter bestyrelsen til hver pris udvælger fem kandidater, medlemmerne kan stemme på.

Språkförsvaret skriver bl.a.:

Språkförsvaret beslöt i fjol att instifta två priser. Det ena priset, ”Årets anglofån”, är ett negativpris. Det är meningen att mottagaren ska skämmas över detta pris. Det bör framför allt ges till myndigheter, företag och organisationer som använder engelska i stället för svenska på ett iögonfallande sätt.

Det andra priset, ”Språkförsvarets pris”, bör främst ges till enskilda, som har gjort berömvärda insatser för svenska språket under året och för vilka en liten prissumma betyder något. Det kan vara fråga om författare, journalister, sångare, språkvetare etcetera.

I fjol tilldelades Stockholms stad priset som Årets anglofån och Pehr Gyllenhammar fick Språkförsvarets pris.

Nominera kandidater till båda dessa priser fram till den 30 oktober. Därefter väljer styrelsen ut fem kandidater från vardera kategorin; medlemmarna röstar sedan fram en vinnare bland dessa kandidater fram till 15 december. Skriv också gärna en motivering som vi sedan kan använda vid omröstningen.

Språkförsvarets styrelse tror att dessa priser med tiden kommer att väcka en viss uppmärksamhet. Vi brukar också skicka ”Tummen upp”- och ”Tummen ner”-diplom per post till förtjänstfulla användare av svenska språket liksom till dem som helt i onödan använder engelska. Många av de förstnämnda mottagarna brukar bli glada över diplomet och till och med tacka oss officiellt (och återgäldar således publiciteten).

Nomineringar kan skickas till sprakforsvaret@yahoo.se eller om du inte har tillgång till e-post: Olle Käll, Myggdansv. 4C, 80269 Gävle. …

Kilde: Nominera kandidater till ”Årets anglofån” och till ”Språkförsvarets pris”

VDS-interview med Språkförsvaret

In English, please, fra Språkförsvarets hjemmeside (udsnit)
In English, please, fra Språkförsvarets hjemmeside (udsnit)

Dr. Reiner Pogarell, bestyrelsesmedlem i vores venskabsforening i Tyskland, Verein Deutsche Sprache (VDS), har talt med formanden, forh. gymnasielærer i svensk og filosofi, Per-Åke Lindblom og professor i tysk, dr. Frank-Michael Kirsch fra Språkförsvaret, som er vores svenske venskabsforening.

Det er der kommet et interessant interview ud af, som vi her bringer i oversættelse fra tysk ved cand.mag. Ulla Weinreich, som repræsenterer Modersmål-Selskabet i VDS.

Hr. Lindblom, hr. Kirsch, svensk er et gammelt, rigt og smukt sprog, der bliver elsket og påskønnet af dem, der taler det. De, der taler dette sprog, anses i hele verden for at være fredelige og respekterede mennesker. Hvorfor har lige netop dette sprog brug for et forsvar?

Svensk i Sverige er ikke nogen selvfølge mere. Engelsk oversvømmer det svenske sprog. Der er endda et voksende antal grund- og gymnasieskoler, der erstatter svensk med engelsk som første undervisningssprog. De fleste store svenske virksomheder bruger engelsk som koncernsprog. Engelsk i reklamen vokser hele tiden. Allerede i 2006 udgjorde andelen af engelsksprogede film i det svenske fjernsyn 80 procent. Det var resultatet af en undersøgelse, der var lavet af Språkförsvaret, og som løb over hele året. Sverige er, sammen med Danmark og Finland, de dårligste til at bruge deres eget sprog i EU.

Deres svar overrasker. For de talrige tyske turister er denne situation jo ikke påfaldende. Man har snarere det indtryk, at verden er i orden i Sverige, også i sproglig henseende.

Dette indtryk bedrager. Et sprog dør først og fremmest, fordi man ikke mere bruger det på det ene område efter det andet, og ikke, fordi man individuelt bruger fremmedord. Språkförsvaret tillægger derfor kampen for det svenske sprogs status den største betydning og engagerer sig sprogpolitisk for tre interesser: 1) Vi forsvarer det svenske sprog, især mod det engelskes ekspansion, 2) Vi propagerer flersprogethed, og 3) Vi fremmer den internordiske sprogforståelse.

Hvad gør Deres organisation konkret for at styrke svensk?

Språkförsvaret har formuleret en politik for alle de vigtige sprogdomæner: for det nationale plan ved hjælp af en sproglov, derudover for de videregående uddannelser, skolevæsenet, den/det offentligretlige radio og fjernsyn, som betegnende nok hedder ”Public Service” her, og for det nordiske sprogfællesskab. Vi bekæmper brugen af engelsk i den kommercielle reklame, hvad vores næste bogprojekt handler om. I grunden vil vi bidrage til den indsigt, at det svenske sprog er lige så værdifuldt, udtryksstærkt og rigt som et hvilket som helst andet sprog, uden af denne grund at forsømme nationale mindretals sprog eller at nægte indvandrere retten til at tale deres eget sprog.

De formulerer her VDS’s politik ét til ét. I kampen om en sproglov er De længere end de tyske sprogvenner. Hvorfor er sprogloven så vigtig for Dem?

Fordi vi bedre kan gøre en indsats for svensk med den. I 2005 var situationen absurd: Der var fem officielle mindretalssprog i Sverige, men intet officielt hovedsprog. Svensk var officielt sprog i Finland, men ikke i Sverige. Med vores kampagne bidrog vi til, at de borgerlige partier gjorde spørgsmålet til deres eget. I 2006 blev beslutningen taget om at udarbejde en sproglov, som blev enstemmigt vedtaget af rigsdagen i 2009. Språkförsvaret fungerede som motor i denne proces. Vi udarbejdede vores eget, videregående forslag til et lovforslag og blev som den eneste borgerorganisation inddraget i udarbejdelsen af loven. Vi ser det som en vigtig delsejr, selv om den har sine mangler. Loven omfatter kun pligter, ingen rettigheder; dens anvendelse er begrænset til myndighedernes ”kerneaktiviteter” og indeholder ingen sanktionsmuligheder. Men vi kan påberåbe os loven, når vi indgiver klage hos justitsombudsmanden over overtrædelser. Justitsombudsmandens afgørelse var for eksempel til vores fordel, da vi krævede, at det også skulle være tilladt at indsende stillingsansøgninger og ansøgninger om forfremmelse på svensk til svenske højere uddannelsesinstitutioner. Nogle universiteter accepterede nemlig kun engelsksprogede ansøgninger.

Det er påfaldende, at man tiltales på engelsk i Sverige, så snart det bliver opdaget, at man er udlænding. Ens egne bestræbelser for at tale svensk bliver gerne ignoreret. Hvorfor gør svenskerne det?

Det har jeg ingen anelse om. Måske vil man hjælpe turisterne så hurtigt som muligt og tænker med urette, at alle kan engelsk. Der findes også svenskere, der er ærligt overraskede og stolte af det, når udlændinge beskæftiger sig med det lille svenske sprog. Hvem ved her i Sverige, at 4000 tyske studerende om året lærer svensk, mens der i Sverige nu er langt under 1000, der stadig lærer tysk? De svenske universitetsmyndigheder betegner i officielle skrifter store europæiske sprog som fransk, spansk, polsk og tysk som småsprog. Sådan ser globalisering ud på svensk!

Der er et fænomen i Tyskland: vi sluger skandinaviske bøger. Tyskerne kender Stockholm og Göteborg, men også Ystad, Gotland og Öland mægtig godt fra vældig mange bøger med stor succes. Har De en forklaring på det?

Mentalitet spiller en rolle her. Protagonisterne i bøgerne har en stærk binding til naturen, behovet for ensomhed og stilhed. Parforhold skildres uden omsvøb og forkrampninger. Alt det taler ud af tyskernes sjæl. Den nordeuropæiske litteratur spejler en antimondæn levemåde, som undgår pomp og patos og udstråler naturlighed, det enkles sejr over det grelle. Sådan vil mange læsere gerne have, at Tyskland er. Fortællerytmen i romanerne, også krimierne, er tit langsom, eftertænksom. Den formidler indtrykket af at have tid, at have lov til at tage sig tid: Sand i maskineriet i vores hektiske verden, hvor andre altid skal kunne komme i forbindelse med én.

Og at svenske krimier bliver godt modtaget i Tyskland, skyldes simpelthen også, at mange af dem er skrevet godt. Forfatterparret Sjöwall/Wahlöö virker traditionsdannende; ikke mindst Stieg Larssons Millennium-trilogi er påvirket af det. Lidt har svenske krimiforfatteres succes’er også at gøre med, at det tyske Sverigesbillede er så uendeligt rosenrødt, næsten pinligt naivt. Så spørger læserne som i sin tid Strindberg: Og hvor ligger de sjælelige afgrunde, de uendelige dybder? Det ved Larsson, Mankell og Markland – eller de skriver i det mindste troværdigt om det.

Mange tak for svarene!