Hør Anne-Marie Mai om Sprog og etik i sundhedsvæsenet

På Den Internationale Modersmålsdag havde Modersmål-Selskabet inviteret til debatmøde om sprog og etik med professor Anne-Marie Mai fra Det Etiske Råd. Professor Mai holdt oplæg om Sprog som etisk udfordring i sundhedsvæsenet og præsenterede dermed den kampagne, som Det Etiske Råd søsatte et par uger senere (jf. et snarligt indlæg her på hjemmesiden). Eftersom det kunne blive særdeles omfattende, har Rådet valgt at koncentrere sig om fem emner:

  • Overvægt
  • Graviditet
  • Psykisk sygdom
  • Aktiv dødshjælp
  • Kronisk sygdom

Her kan du høre godt 20 minutter af professor Anne-Marie Mais oplæg. En svag lyd af en saks angiver, at der er klippet større eller mindre dele af foredraget væk.

[powerpress]