Hør Anne-Marie Mai om Sprog og etik i sundhedsvæsenet

På Den Internationale Modersmålsdag havde Modersmål-Selskabet inviteret til debatmøde om sprog og etik med professor Anne-Marie Mai fra Det Etiske Råd. Professor Mai holdt oplæg om Sprog som etisk udfordring i sundhedsvæsenet og præsenterede dermed den kampagne, som Det Etiske Råd søsatte et par uger senere (jf. et snarligt indlæg her på hjemmesiden). Eftersom det kunne blive særdeles omfattende, har Rådet valgt at koncentrere sig om fem emner:

  • Overvægt
  • Graviditet
  • Psykisk sygdom
  • Aktiv dødshjælp
  • Kronisk sygdom

Her kan du høre godt 20 minutter af professor Anne-Marie Mais oplæg. En svag lyd af en saks angiver, at der er klippet større eller mindre dele af foredraget væk.

[powerpress]

Sprog og etik på Modersmålsdagen 2012

Anne-Marie Mai, Etisk RådSproget fragter altid etiske værdier med sig, som påvirker os og har indflydelse på den måde, hvorpå vi som mennesker ser og fortolker vores helbred, sundhed og sygdom. Men sproget er ikke et gennemsigtigt medie for glasklare beskeder og letbegribelige diagnoser. Derfor har Etisk Råd sat fokus på sprog og etik (link opdateret januar 2016).

For gang på gang møder vi som danskere sundhedsvæsenet og vel at mærke i mange situationer: fra den banale forbinding af en lille skramme til den livstruende sygdom og det dybe lettelsens suk over en virksom kur eller en afblæst fare. Sproget skal i brug og kommer i brug, når hvad enten patienten er rask eller syg.

På Modersmålsdagen inviterer Modersmål-Selskabet til møde med Anne-Marie Mai, nyt medlem af Etisk Råd. Mai er filosof og professor på Institut for Litteratur, Kultur og Medier. Hun har blandt andet skrevet om danske digtere i det 20. århundrede og har for nylig modtaget den prestigefyldte formidlingspris fra Statens Kunstråd.

Etisk Råd ønsker ikke at være sproglig overdommer, men at rejse diskussioner om etik og sprog og forhåbentlig øge opmærksomheden over for den måde, sproget bruges på i officielle pjecer og vejledninger, i sundhedskampagner og i mediernes omtale af sundhed og sygdom. Modersmål-Selskabet vil gerne deltage i denne diskussion.

Arrangementet foregår hos Forbundet Kommunikation og Sprog, Hauser Plads 20, 3. sal, København K tirsdag 21. februar 2012 kl. 17.30-19.30.

Mødet er åbent for alle interesserede, men der er begrænset plads. Hvis du ikke er medlem af Modersmål-Selskabet, bedes du tilmelde dig til Selskabets sekretær, Pia Wind: sek@modersmaalselskabet.dk.

Kom og hør Anne-Marie Mai tale om sprog og etik med fokus på sundhedsvæsenet. Der serveres efterfølgende et lille glas.

Årbog 1998: Det sproglige kunstværk

Af Gerda Thastum Leffers

“Det sproglige kunstværk” er titlen på Modersmål-Selskabets årbog 1998.

Årbogen 1998 blev, som de 18 tidligere årbøger, fremsendt frit til alle medlemmer. Titlen “Det sproglige kunstværk” er betegnende for 10 velskrevne og orienterende tekster om verdslig og gejstlig kunst, om det sprogligt musikalske, om hvordan man læser digte på en sådan måde, at man får glæde og udbytte af en læsning, man måske tidligere følte sig lidt fremmed for. Modernismen og billedsproget er også for en del læsere lidt diffuse begreber, men Torben Brostrøm forklarer og beskriver modernismen, så brikkerne lægger sig delvis på plads. De andre ni forfattere, der hver på sin måde anskueliggør begrebet sproglig kunst for bogens læsere, er Pia Tafdrup, Anne-Marie Mai, Johan de Mylius, Johannes Møllehave, Erik Skyum-Nielsen, Lisbeth Smedegaard Andersen, Klaus Rifbjerg, Jørgen Fafner og Johannes Johansen.

Bogen blev præsenteret for pressen og andre fredag den 27. november kl.15.30 i Snapstinget på Christiansborg. Mesteren for bogomslaget, Kitte Fennestad, fortalte om de principper, hun arbejder efter, og om hvordan hun så drømmer sig til resten.

Johan de Mylius redegjorde for baggrunden for sit indlæg, og Lisbeth Smedegaard Andersen lagde op til en diskussion om vanskelighederne ved at skrive moderne salmer: Salmedigteren må balancere mellem tradition og fornyelse og mellem digtning og forkyndelse.

Godt 50 medlemmer deltog i dette årbogsmøde.