Breve om sprogpolitik

Modersmål-Selskabet har sendt breve til bestyrelsesformand for DR, Michael Christiansen, kulturminister Per Stig Møller og under­visnings­minister Tina Nedergaard. Ministrene opfordres til at indskærpe over for offentlige myndigheder, at de skal tilstræbe at anvende danske ord frem for engelske.

Til DR’s formand skriver Modersmål-Selskabet:

Med dette brev vil vi gerne benytte lejligheden til at opfordre DR til at følge op på og reaktivere den sprogpolitik, der blev vedtaget for ikke så længe siden, og som i starten lød så lovende, men som endnu ikke har givet sig synlige, eller nærmere lydlige, udslag.

Vi vil også gerne opfordre til, at der igen skal synges på dansk ved Dansk Melodi Grand Prix, således som tilfældet var det før 2004.

I brevene til alle tre modtagere skriver Jørgen Christian Wind Nielsen også:

2010-årbogen Sjov med sprog
Årets årbog: Sjov med sprog

Modersmål-Selskabet har hermed fornøjelsen at sende dig vores seneste årbog, Sjov med sprog.

Et citat fra forordet lyder:

”I årbogen 2010, Sjov med sprog, har vi samlet en række morsomme artikler fra forfattere i forskellige erhverv. De har velvilligt medvirket med tekster, som fortæller os om den humor, det sjov med sproget og talemåderne der er en del af hverdagens tone, og som udgør det sprogets liflige krydderi, der får os til at glædes over modersmålet. På Rigsdagen og i Forsvaret, i medicinens og teologiens – og ikke mindst teatrets og mediernes verden trives humoren og med den selvironien, som en naturlig del af hverdagen.”

Vi håber at du vil læse bogen og at du også synes den er sjov.

 

Gang i sproget - Kom glad med happy new ears ved Frans Gregersen

Gang i sproget
Som du ved det, har Kulturministeriet sammen med Dansk Sprognævn, DR, Dansklærerforeningen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab lanceret kampagnen Gang i sproget. Kampagnen har til formål at sætte fokus på sproglig variation, mangfoldighed og forandring.

”– Sproget binder os sammen – og somme tider skiller det os ad. Det er både den enkeltes helt personlige redskab og samtidig hvermandseje. Sproget kan bruges i alle livets situationer til at udtrykke stemninger, holdninger, tanker, viden, ønsker, følelser og ikke mindst humor. Man bliver gladere for sit eget og mere tolerant over for andres sprog, jo mere man ved om vores unikke evne for sprog. Det vil vi gerne fortælle om i denne kampagne”, siger direktør for Dansk Sprognævn Sabine Kirchmeier-Andersen.

Sprogkampagnen signalerer først og sidst glæde ved sproget. Derfor ligger Modersmål-Selskabets årbog godt i forlængelse af kampagnen.