Dagsorden for generalforsamling 2012

Efter debatmødet 14. maj 2012 kl. 17-19 holdes ordinær generalforsamling kl. 19 med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af revideret årsregnskab
  4. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være kommet frem til formanden senest den 30. april.

Generalforsamlingen foregår 14. maj 2012 kl. 19-20 i Møstings Hus, Andebakkesti 5, 2000 Frederiksberg.

Skriv en kommentar