Debatmøde om sproglove og sprogpolitik

Sprogpolitik, bevidst styring af et samfunds sprogforhold. (Den Store Danske)

Hvorfor findes der ikke en sproglov i Danmark?

Sabine Kirchmeier-Andersen fra Dansk Sprognævn og Arne Rubensson fra det svenske Språkförsvaret lægger op til debat.

Deres indlæg vil lægge op til diskussion i forsøget på at besvare spørgsmålet: Hvorfor findes der en sproglov i alle vore nordiske nabolande, men ikke i Danmark?

Det er et naturligt spørgsmål at stille for os i Modersmål-Selskabet. Vi er jo først og fremmest et sprogpolitisk selskab, eller som det hedder i vedtægterne, Selskabets »formål er at virke for bevarelse og udvikling af modersmålet som en grundlæggende forudsætning for dansk kultur og folkestyre.«

Vi håber, rigtig mange vil komme og deltage i diskussionen! Alle er velkomne, og der er gratis adgang.

Debatmødet foregår 14. maj 2012 kl. 17-19 i Møstings Hus, Andebakkesti 5, 2000 Frederiksberg.

Efterfølgende er der generalforsamling i Modersmål-Selskabet.

Skriv en kommentar