Generalforsamling og medlemsmøde om skånsk

»Er skånsk så svært endda?«

Stud.mag. Marie Sveistrup
Marie Sveistrup

Modersmål-Selskabet inviterer til medlemsmøde med foredrag ved stud.mag. Marie Sveistrup. Foredraget har titlen »Er skånsk så svært endda? Danskeres forståelse af skånsk og rigssvensk i et sociolingvistisk perspektiv«. Medlemsmødet foregår tirsdag den 22. maj 2018 kl. 17–18.

Efter foredraget er der generalforsamling kl. 18–19 med dagsorden ifølge vedtægterne, jf. indkaldelsen på bagsiden af Sprog & Samfund 2018 nr. 1.

Dagsorden for generalforsamlingen

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
3) Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
4) Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
5) Indkomne forslag (Forslag skal være formanden i hænde senest 8. maj).
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
7) Valg af revisor og revisorsuppleant
8) Eventuelt.

Medlemsmødet og generalforsamlingen foregår på Stadsbiblioteket i Lyngby, Lyngby Hovedgade 28, Kongens Lyngby.

Se også invitationen på Facebook.

 

Skriv en kommentar