Årbogspræsentation 28-11-2018

Udsnit af forside med årbogens titel og undertitel: Ord og naboer i Norden ‒ Nordisk nabosprogsforståelse

Vi gav ordet til de tilstedeværende årbogsforfattere samt til lektor og oversætter Erik Skyum-Nielsen, der gæstede os i anledningen af Islands fejring af 100-årsjubilæet som selvstændig stat. Erik Skyum-Nielsen har oversat romanen Ar som forfatteren Auður Ava Ólafsdóttir netop havde fået Nordisk Råds Litteraturpris for. Læs mere om Nordisk Råds Litteraturpris i Henrik Hagemanns artikel i årbogen Ord og naboer i Norden ‒ Nordisk nabosprogsforståelse.

Aftenens højdepunkter:

  • Indledning v. BA i lingvistik Michael Bach Ipsen der også er forfatter til kapitlet »Svensk for begyndere«
  • Islandsk og dansk, Island og Danmark v. Erik Skyum-Nielsen der har oversat Auður Ava Ólafsdóttirs roman Ar der netop havde fået Nordisk Råds Litteraturpris
  • Tidligere generalsekretær i Nordisk Råd Henrik Hagemann
  • Hanna Birkelund Nilsson
  • Årbogsforfatter Steinunn Jónasdóttir om at lære et andet sprog
  • Tijana Vujadinović om formelt vs. uformelt sprog og om at læse skandinaviske sprog

Læs mere om årbogen på dens hjemmeside.
Bestil årbogen på vores bestillingsside.

Præsentation af årbog 2017 i Vartov 14-12-2017

Bidragene i årbogen Sproget i lyst og nød spænder fra den ene til anden af disse to yderligheder med en række artikler derimellem. Er du interesseret i dementes situation, dansk og (ud)dannelse, begravelsestalen, lejlighedssange, udbredelsen af klinisk og terapeutisk sprog til hverdagssproget, sprogpolitik eller lederes sprog i forbindelse med fyringer, så indeholder årbogen noget for dig.

Præsentation af årbog 2017 i Vartov

Præsentation af årbog 2017 i Vartov
Forsiden på årbogen Sproget i lyst og nød

Modersmål-Selskabet præsenterer årbogen Sproget i lyst og nød den 14. december 2017 kl. 17–19. Over halvdelen af bidragyderne vil være til stede. Til stede vil også være Gerda Thastum Leffers, der i sensommeren 2017 er udtrådt af bestyrelsen efter næsten 38 år i bestyrelsen og over 35 år i årbogsudvalget. Vi håber, rigtig mange af Modersmål-Selskabets venner og samarbejdspartnere har lyst til at deltage og tage afsked med Gerda.

Gerda Thastum Leffers’ forord

Gerda har også i år bidraget med et forord:

Når vi taler om sproget i lyst og nød, tænker vi på sproget, når vi er glade, og sproget, når vi er kede af det, plus alle de nuancer, der er inden for de to udtryk. Men sproget kan også være i direkte nød – selve sproget – fordi det ikke bliver anvendt så godt, som det fortjener; det bliver ikke ordrigt, og det bliver ikke nuanceret, hvis vi sjusker og fortrinsvis bruger vanesætninger. (Gerda Thastum Leffers i Forord I)

Årbogen rummer en række artikler over hele dette spektrum.

Tak til Gerda Thastum Leffers

Gerda Thastum Leffers’ indsats for Modersmål-Selskabet er enestående og vil måske aldrig blive overgået. Da Gerda meddelte, at hun udtrådte af bestyrelsen, besluttede årbogsudvalget derfor at skrive en tak til Gerda. Artiklen beskriver nogle sider af Gerdas store indsats. Andre sider er ikke skriftlige, men man er velkommen til at tage ordet og delagtiggøre de tilstedeværende heri.