»Din stemme tæller« – Pressemeddelelse

»Din stemme tæller« er den tvetydige titel på Modersmål-Selskabets nyeste årbog, der udkommer 1. november.

Årbogen »Din stemme tæller«

Forsiden til Din stemme tæller (Årbog 2014)
Omslaget på årbogen er også i år designet af Kitte Fennestad
»Talestemmen er vores bedste og dyrebareste redskab i samvær med hinanden. Stemmen kan udrette næsten alt for os, og også ødelægge meget. Selvom teksten er på skrift, har den altid en iboende mundtlighed! Det gælder det kedeligste skema, den letteste poetiske lyrik, den store roman, og det ændrer sig ikke ved, at skærmen erstatter papiret. Stemmen skal og kan høres.« Sådan skriver Gerda Thastum Leffers, der  er bestyrelsesmedlem og formand for Modersmål-Selskabets årbogsudvalg, i forordet.

Men din stemme tæller også når der er valg. Tror du på din politikers stemme, og hvor sætter du din stemme? Vi har bedt medlemmerne af Folketinget bidrage til årbogen. Tre har gjort det.

12 forfattere bidrager i årbogen til beskrivelse af stemmens betydning ud fra hver enkelts synsvinkel:

 • Kunstnerens uforglemmelige stemme
 • Min mors stemme
 • Tabet af sin egen stemme
 • Den uforståelige stemme
 • Musikken i stemmens sprog
 • Prædikantens stemme
 • Stemmen i koret
 • Stemmens udvikling
 • Politikerens stemme
 • Den optimistiske stemme
 • Engagementet i stemmen
 • Undervisningen i stemmens brug

Årbogen har følgende 12 bidragydere:

 • Undervisningsminister Christine Antorini
 • Folketingspolitikerne Orla Hav og Peter Skaarup
 • Retorikprofessor Christian Kock
 • Fhv. biskop Erik Norman Svendsen
 • Journalist Ole Meisner
 • Cand.mag. Julie Fabricius
 • Romanforfatter Stine Pilgaard
 • Mag.art. Niels Birger Wamberg
 • Cand.psych. Hanne Bistrup
 • Forfatter Thorstein Thomsen
 • Bestyrelsesmedlem i Modersmål-Selskabet Irina Bjørnø.

Citater fra årbogen:

”Først som sidst lever sproget ved, at man tror på den person, der taler. At personen har noget på hjerte, og ordene understreger det autentiske ved personen”. Undervisningsminister Christine Antorini.

”Der skal helst være overensstemmelse mellem det, der bliver sagt, og måden det siges på. Stemmen er, sammen med sætningsopbygning og forståelighed, i høj grad med til at formidle budskabet”. Kgl. Konfessionarius Erik Norman Svendsen.

”Inden vi hidser os for voldsomt op over sprogets stereotyper, må vi i det mindste vedgå at de har en vis funktion”. Redaktør Ole Meisner.

”Der er brug for en undervisning hvor unge mennesker ikke blot lærer at gøre deres egen stemme gældende på en måde der fortjener at blive hørt, men også at lytte til andres”. Professor Christian Kock

Årbogen er på 140 sider. Årbog nr. 35 i rækken. Pris kr. 100,-. ISBN: 978-87-994137-2-0. Bogen kan købes af Modersmål-Selskabet. Eget forlag. Bogen kan også købes i en digital version.

Årbogspræsentation

Årbogen præsenteres på et møde, hvortil forfatterne inviteres for at uddybe og debattere årbogens tema. Årbogsmødet holdes tirsdag den 25. november kl. 17-19 i musikhuset Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.

 

Ord, der berører ‒ Ord til hinanden

Pia Raug med årbog 2013, Ord til hinanden
Sanger og forfatter Pia Raug deltog i præsentationen af årbog 2013: Ord til hinanden. Raug greb alle om hjertet, da hun fortalte om, at hun havde læst Søren Ryges takketale højt.

To af bidragsyderne til Modersmål-Selskabets årbog 2013, Ord til hinanden, Pia Raug og Marie Møller Kristensen, deltog i årbogspræsentationen i Metronomen på Frederiksberg den 26. november 2013.

De havde hver sin indfaldsvinkel til deres oplæg om det sprog, vi bruger, som ord til hinanden. Bagefter havde vi en livlig og spændende debat.

Marie Møller Kristensen var bl.a. inde på grimme ord og udtryks berettigelse, når følelser skal ud.

Pia Raug fortalte meget rørende om, da hun læste Søren Ryges takketale højt for sin indlagte mor og en medpatient, og hvor meget det betød for dem. Det rørte os alle.

Jeg vil opfordre jer alle til at deltage i debatmøder og øvrige arrangementer, så I alle kan få disse gode oplevelser med. Her var virkelig ord til eftertanke.

Vi sang Pia Raugs »Vi maler dagen blå« og Modersmål-Selskabets egen sang »Danmark er et lille land« med akkompagnement af Niels Bjerring.

Du kan læse Marie Møller Kristensens Du danske sprog, du er en bombe i min turban på hendes blog, Omkreds. Pia Raug har skrevet om årbogspræsentationen, Modersmål-Selskabet og vores årbøger på sin hjemmeside www.raug.dk i indlægget Reception og debatmøde om Modersmål-Selskabets Årbog 2013.

Hør Pia Raug m.fl. tale om Ord til hinanden (Modersmål-Selskabets årbog 2013)

Udsnit af forside på årbog 2013: Ord til hinanden
Mød Pia Raug og flere andre af bidragyderne til årbogen Ord til hinanden.

Pia Raug

Pia Raug er forfatter, sangskriver og sanger. Måske du så hende og hendes 12 m lange reol forleden i „Kender du typen?”

Pia Raug er en af bidragyderne til årbogen „Ord til hinanden: Sådan taler vi sammen,” som Modersmål-Selskabet netop har udgivet.

Raug er klassisk-sproglig student samt studier i latin og forhistorisk arkæologi, og i sin artikel „I begyndelsen af ordet” skriver hun om sammenhængen mellem disse studier og hendes senere virke som bl.a. sangskriver.

Søren Ulrik Thomsen og Marie Møller Kristensen

I årbogen kan du også møde digteren Søren Ulrik Thomsen med artiklen „Noget alvorligt i klemme” og cand.mag. Marie Møller Kristen med bidraget „Jeg er dynamit.”

Præsentation af årbogen Ord til hinanden

Tirsdag den 26. november kl. 17 – 19 inviterer Modersmål-Selskabet til præsentation af årbogen. De tre ovennævnte bidragydere, Pia Raug, Søren Ulrik Thomsen og Marie Møller Kristensen deltager med oplæg til samtale.

Årbogen indeholder: Forord ved Gerda Thastum Leffers · Marie Møller Kristensen (“Jeg er dynamit”) · Kristian Tvilling (Fucking høflige) · Pia Raug (“I begyndelsen var ordet”) · Søren Ulrik Thomsen (Noget alvorligt i klemme) · Anne Kjærgaard (Breve fra det offentlige) · Anders Fogh Jensen (Tale der virker. Godt) · Jørgen Chr. Wind Nielsen (Havemand og sprogmand) · Søren Ryge Petersen (Takketale).

Tid og sted

Tirsdag den 26. november 2013 kl. 17 – 19
Frederiksberg Kommunes Musikhus Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg.
Fri adgang.
Du kan købe såvel årets som tidligere år årbøger m.fl. under mødet eller her på hjemmesiden.