Læs reportage fra Årbogspræsentation 2016

Årbogspræsentation 2016 på Københavns Rådhus
Årbogspræsentation 2016 foregik på det smukke Københavns Rådhus

Kære årbogsforfattere, kære Peter Abrahamsen, kære gæster, kære medlemmer.

Velkommen til præsentationen af Modersmål-Selskabets årbog 2016 her i den gamle hovedkasse på Københavns smukke rådhus. Sidst jeg var her var til Kejser Alexander III og den danske Kejserinde Dagmars 150 års jubilæumsbal. Det er ikke så længe siden, det var den 5. november. Dér fungerede hovedkassen som omklædningsrum for damerne.

Blandt arrangørerne af det kæmpe bal var vores bestyrelsesmedlemmer Irina Bjørnø og Lars Ove Sørensen. Nu har de fået os tilbage på rådhuset. Tak for det.

Omslaget på den nye årbog er udført af kunstner og grafiker Kitte Fennestad, som desværre lige er død. Kitte Fennestad lavede den første årbog for Modersmål-Selskabet i 1995, »Det synlige sprog«. Siden da har der været et tæt samarbejde mellem Kitte Fennestad og Modersmål-Selskabet i forbindelse med udgivelsen af vores årbøger. Det er på sin plads her i dag at erindre om og sige tak for samarbejdet. Men vi skal til den nye årbog.

Med disse ord indledte formanden præsentationen af Selskabets årbog, nr. 37 i rækken, BOrdets glæder. Medlem af årbogsudvalget og bestyrelsen Lise Bostrup præsenterede efterfølgende Peter Abrahamsen med blandt andre disse ord: »Peter Abrahamsen er jo ikke ›bare‹ en musiker og sanger, som vi alle sammen kender fra dansktoppen og programmer i radio og tv, men også en fremragende kok, der sågar underviser i at lave cajun-mad på AOF i Slagelse. Peter har spillet rock og country, men de seneste år har han vendt sin interesse mod den danske sangskat, og han har lavet sin egen fortolkning af sange af blandt andre Jeppe Aakjær, en ›hverdagsdansk fortolkning‹. Peter Abrahamsen er tillige formand for Aarestrup-foreningen i Nysted.«

Peter Abrahamsen synger og fortæller under Årbogspræsentation 2016
Peter Abrahamsen

Peter Abrahamsen indledte med sangen »Nu tændes stjernen«, efterfulgt af »Til en Veninde«, charmerende pakket ind i anekdoter om Emil Aarestrups liv og levned.

Bestyrelsesmedlem og også medlem af Modersmål-Selskabets årbogsudvalg Claus Tilling præsenterede herefter årbogens forskellige artikler. Først forordet ved Gerda Thastum Leffers, der sætter rammen for årbogens tema: måltidets løfterigdom. Claus Tilling citerede fra Farinelli, som den ældre del af den danske befolkning vil være bekendt med, »Herren, som skabte alt på jord, skabte vel også dette bord«, fremført af Poul Bundgaard. Claus Tilling talte blandt andet om en filosofisk og naturvidenskabelig tilgang til temaet, om sprogets bundethed til tiden, om samtalerne i køkkenet.

Elisabeth Sinding, bidragyder til årbogen, afløste i 2001 Gerda Thastum Leffers på formandsposten i Modersmål-Selskabet og beklædte formandsposten frem til 2004. Elisabeth Sinding takkede for muligheden for at bidrage til årbogen. Elisabeth takkede Gerda Leffers for det smukke forord, der spændstigt bandt de forskellige indlæg i årbogen sammen. Elisabeth fortalte også om sit samarbejde med Kitte Fennestad. I sine overvejelser om sit bidrag til årbogen fortale Elisabeth Sinding, at hun for sig havde set dén bordherre, der udelukkende talte om sig selv, eller endnu værre, så lige igennem én. Med udgangspunkt i disse overvejelser havde Elisabeth vendt sig til Emma Gad, som man jo grinede ad i 80’erne. Men som det så ofte viser sig, »far har altid ret«. Der er stor inspiration at hente i Emma Gad. Stor inspiration er der også at hente i Elisabeths ældrekollektiv, hvor der bor omkring 140 personer. Muligheden for at spise varm mad midt på dagen giver også mulighed for at møde mange mennesker, hvis man selv vil, for at cirkulere mellem bordene, føre »small talk« som i en lille landsby. Med tiden sætter man stor pris på at tale om de små ting.

Mogens Lykketoft og Hanne Holm deltog i Årbogspræsentation 2016
Mogens Lykketoft og Hanne Holm

Medforfatterne Mogens Lykketoft og Hanne Holm fortalte om deres eksperimenter med klima og bæredygtig mad, der havde været et tema for FN’s Generalforsamling. Mogens og Hanne havde via Skype kokkereret tværs over Atlanten i dialog med en gruppe i Danmark og på den måde udvekslet synspunkter og erfaringer. Mogens Lykketoft fortalte, at han faktisk har fået hele Gustav Wieds middag serveret på Hotel Prindsen i Roskilde, dog med vagtelæg i stedet for vibeæg, der i mellemtiden er blevet fredet. »Hold jer for næsen og stol på fiskesaucen«, sluttede Hanne Holm.

De cirka 65 fremmødte var begejstrede. Peter Abrahamsen sluttede af med Kaj Munks »Lykken gik ved min side, og lykken var ikke min«, anekdoter fra Vandkunsten i København, samt Jeppe Aakjærs tekst »Fuldmånen stille sejler«. Peter afsluttede med »Auld Lang Syne«/»Skuld gammel venskab« på »hverdagsdansk«, der som forudset gav anledning til debat. Arrangementet blev afsluttet med Modersmål-Selskabets snart traditionelle kage.

(Billeder af Ingrid Carlsen og Kaj Gøgsig Nielsen)

»Din stemme tæller« – Pressemeddelelse

»Din stemme tæller« er den tvetydige titel på Modersmål-Selskabets nyeste årbog, der udkommer 1. november.

Årbogen »Din stemme tæller«

Forsiden til Din stemme tæller (Årbog 2014)
Omslaget på årbogen er også i år designet af Kitte Fennestad
»Talestemmen er vores bedste og dyrebareste redskab i samvær med hinanden. Stemmen kan udrette næsten alt for os, og også ødelægge meget. Selvom teksten er på skrift, har den altid en iboende mundtlighed! Det gælder det kedeligste skema, den letteste poetiske lyrik, den store roman, og det ændrer sig ikke ved, at skærmen erstatter papiret. Stemmen skal og kan høres.« Sådan skriver Gerda Thastum Leffers, der  er bestyrelsesmedlem og formand for Modersmål-Selskabets årbogsudvalg, i forordet.

Men din stemme tæller også når der er valg. Tror du på din politikers stemme, og hvor sætter du din stemme? Vi har bedt medlemmerne af Folketinget bidrage til årbogen. Tre har gjort det.

12 forfattere bidrager i årbogen til beskrivelse af stemmens betydning ud fra hver enkelts synsvinkel:

 • Kunstnerens uforglemmelige stemme
 • Min mors stemme
 • Tabet af sin egen stemme
 • Den uforståelige stemme
 • Musikken i stemmens sprog
 • Prædikantens stemme
 • Stemmen i koret
 • Stemmens udvikling
 • Politikerens stemme
 • Den optimistiske stemme
 • Engagementet i stemmen
 • Undervisningen i stemmens brug

Årbogen har følgende 12 bidragydere:

 • Undervisningsminister Christine Antorini
 • Folketingspolitikerne Orla Hav og Peter Skaarup
 • Retorikprofessor Christian Kock
 • Fhv. biskop Erik Norman Svendsen
 • Journalist Ole Meisner
 • Cand.mag. Julie Fabricius
 • Romanforfatter Stine Pilgaard
 • Mag.art. Niels Birger Wamberg
 • Cand.psych. Hanne Bistrup
 • Forfatter Thorstein Thomsen
 • Bestyrelsesmedlem i Modersmål-Selskabet Irina Bjørnø.

Citater fra årbogen:

”Først som sidst lever sproget ved, at man tror på den person, der taler. At personen har noget på hjerte, og ordene understreger det autentiske ved personen”. Undervisningsminister Christine Antorini.

”Der skal helst være overensstemmelse mellem det, der bliver sagt, og måden det siges på. Stemmen er, sammen med sætningsopbygning og forståelighed, i høj grad med til at formidle budskabet”. Kgl. Konfessionarius Erik Norman Svendsen.

”Inden vi hidser os for voldsomt op over sprogets stereotyper, må vi i det mindste vedgå at de har en vis funktion”. Redaktør Ole Meisner.

”Der er brug for en undervisning hvor unge mennesker ikke blot lærer at gøre deres egen stemme gældende på en måde der fortjener at blive hørt, men også at lytte til andres”. Professor Christian Kock

Årbogen er på 140 sider. Årbog nr. 35 i rækken. Pris kr. 100,-. ISBN: 978-87-994137-2-0. Bogen kan købes af Modersmål-Selskabet. Eget forlag. Bogen kan også købes i en digital version.

Årbogspræsentation

Årbogen præsenteres på et møde, hvortil forfatterne inviteres for at uddybe og debattere årbogens tema. Årbogsmødet holdes tirsdag den 25. november kl. 17-19 i musikhuset Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.

 

Ord, der berører ‒ Ord til hinanden

Pia Raug med årbog 2013, Ord til hinanden
Sanger og forfatter Pia Raug deltog i præsentationen af årbog 2013: Ord til hinanden. Raug greb alle om hjertet, da hun fortalte om, at hun havde læst Søren Ryges takketale højt.

To af bidragsyderne til Modersmål-Selskabets årbog 2013, Ord til hinanden, Pia Raug og Marie Møller Kristensen, deltog i årbogspræsentationen i Metronomen på Frederiksberg den 26. november 2013.

De havde hver sin indfaldsvinkel til deres oplæg om det sprog, vi bruger, som ord til hinanden. Bagefter havde vi en livlig og spændende debat.

Marie Møller Kristensen var bl.a. inde på grimme ord og udtryks berettigelse, når følelser skal ud.

Pia Raug fortalte meget rørende om, da hun læste Søren Ryges takketale højt for sin indlagte mor og en medpatient, og hvor meget det betød for dem. Det rørte os alle.

Jeg vil opfordre jer alle til at deltage i debatmøder og øvrige arrangementer, så I alle kan få disse gode oplevelser med. Her var virkelig ord til eftertanke.

Vi sang Pia Raugs »Vi maler dagen blå« og Modersmål-Selskabets egen sang »Danmark er et lille land« med akkompagnement af Niels Bjerring.

Du kan læse Marie Møller Kristensens Du danske sprog, du er en bombe i min turban på hendes blog, Omkreds. Pia Raug har skrevet om årbogspræsentationen, Modersmål-Selskabet og vores årbøger på sin hjemmeside www.raug.dk i indlægget Reception og debatmøde om Modersmål-Selskabets Årbog 2013.