Krarup, kulturministeren og kritik af Dansk Sprognævn

Den 12. november svarer kultur­minister Per Stig Møller på et spørgsmål, som folketingsmedlem Søren Krarup (DF) har stillet:

Vil ministeren være med til at råde bod på det forfald, som det danske sprog har været udsat for i de seneste generationer, hvor meningsløs, inkonsekvent sprogbrug og afstumpet udtryksmåde er blevet gjort til gyldigt og gældende dansk, hvilket i høj grad kan tilskrives det faktum, at Dansk Sprognævn ikke vil opret­holde sprogets rette indhold og syntaks, men blot forholder sig registrerende og accepterende til vildskud og meningsløs­heder?

Ministeren har ikke pligt til at besvare spørgsmålet, der er stillet den 12. oktober i henhold til Folketingets forretningsorden § 20, men har valgt at besvare det.

Dansk Sprognævns sprogpolitik er af stor betydning. I Modersmål-Selskabet ser vi frem til ministerens svar med en vis spænding.

Opdatering: Kulturministeren og Søren Krarup førte en længere samtale om Dansk Sprognævn og henviser undervejs til et forslag i Berlingske Tidende om at oprette et dansk sprogakademi. Er det en god idé med en mere aktiv sprogpolitik og et dansk sprogakademi?

Skriv en kommentar