Overrækkelse af Modersmål-Prisen 2016 til Søren Ulrik Thomsen

Modtager af Modersmål-Prisen 2016, Søren Ulrik Thomsen, og formand for Modersmål-Selskabet, Jørgen Christian Wind Nielsen
Modtager af Modersmål-Prisen 2016, Søren Ulrik Thomsen, og formand for Modersmål-Selskabet, Jørgen Christian Wind Nielsen, som begrundede valget af Søren Ulrik Thomsen
Som annonceret før sommerferien, blev digter Søren Ulrik Thomsen modtager af Modersmål-Prisen 2016. Prisen blev overrakt til ham på Christiansborg den 16. september. Valget af ham begrundes kortfattet i pressemeddelelsen. På Christiansborg redegjorde Jørgen Christian Wind Nielsen, Modersmål-Selskabets formand, for, hvorfor Søren Ulrik Thomsen var den selvskrevne modtager af Modersmål-Prisen 2016. Jørgen Christian Wind Nielsen sagde bl.a.:

H.C. Andersen har skrevet: »Vort danske modersmål har en farverigdom, en afveksling i udtryk, der betegner de forskellige stemninger«. Man skulle tro, at H.C. Andersen havde læst Søren Ulrik Thomsen. »Det tætteste, vi kommer en dansk nationaldigter«, kalder Kizaja Ulrikke Routhe-Mogensen dig i Politiken.

Søren Ulrik Thomsen lægger selv vægt på (se fx denne video: https://www.youtube.com/watch?v=BY-VLktkG30), at han kun skal skrive digte, der er vigtige for ham at skrive. Det er digtenes nødvendighed, der gør dem til digte, som Jørgen Christian Wind Nielsen sagde:

Du har sagt, at man gennem øvelse kan blive en dygtig sproghåndværker. Men som digter skal man passe på ikke at blive for dygtig, tilføjer du. Hvad der gør dine digte til kunst, er deres nødvendighed. Man bliver bedre til et håndværk, også skrivehåndværket, men ikke bedre til at skabe kunst. Her starter man forfra hver gang.

Efter overrækkelsen af Modersmål-Prisen 2016, der er på 10.000 kr., samt diplom og blomster, holdt Søren Ulrik Thomsen sin takketale. Forlægger, cand.mag. Lise Bostrup har skrevet et referat af Søren Ulrik Thomsens takketale til Sprog & Samfund (2016, nr. 3, som i skrivende stund er på vej til medlemmerne og senere bliver tilgængelig her på hjemmesiden). Her er en lille smagsprøve fra Bostrups fine referat:

»At sproget ikke bare er en spejling af et forud givent indhold, men selv skaber ny betydning, er en helt central erfaring i alt, hvad Thomsen har skrevet om at digte.«

Med nedenstående få billeder (der er mange flere billeder her: https://goo.gl/photos/UBFNkte4EMT8ZCAv5) ønsker Modersmål-Selskabet endnu engang at hylde Søren Ulrik Thomsen. Til lykke med Modersmål-Prisen 2016.

Jørgen Christian Wind Nielsen, Modersmål-Selskabets formand, begrunder tildelingen af Modersmål-Prisen 2016 på Christiansborg
Modersmål-Selskabets formand, Jørgen Christian Wind Nielsen, begrunder, hvorfor Søren Ulrik Thomsen får Modersmål-Prisen 2016
Søren Ulrik Thomsen med diplomet, der har ordlyden: "Digter Søren Ulrik Thomsen. Modersmål-Prisen 2016. Modersmål-Prisen uddeles hvert år som en påskønnelse for særlig fremragende anvendelse over for brede kredse af et sprog efter selskabets ideal: Klart, udtryksfuldt og varieret. 16. september 2016. Bestyrelsen"
Søren Ulrik Thomsen med diplomet, der følger med Modersmål-Prisen 2016
Søren Ulrik Thomsen på Christiansborg
Søren Ulrik Thomsen holder sin takketale

Skriv en kommentar