Præsentation af årbog 2017 i Vartov 14-12-2017

Bidragene i årbogen Sproget i lyst og nød spænder fra den ene til anden af disse to yderligheder med en række artikler derimellem. Er du interesseret i dementes situation, dansk og (ud)dannelse, begravelsestalen, lejlighedssange, udbredelsen af klinisk og terapeutisk sprog til hverdagssproget, sprogpolitik eller lederes sprog i forbindelse med fyringer, så indeholder årbogen noget for dig.

Præsentation af årbog 2017 i Vartov

Præsentation af årbog 2017 i Vartov
Forsiden på årbogen Sproget i lyst og nød

Modersmål-Selskabet præsenterer årbogen Sproget i lyst og nød den 14. december 2017 kl. 17–19. Over halvdelen af bidragyderne vil være til stede. Til stede vil også være Gerda Thastum Leffers, der i sensommeren 2017 er udtrådt af bestyrelsen efter næsten 38 år i bestyrelsen og over 35 år i årbogsudvalget. Vi håber, rigtig mange af Modersmål-Selskabets venner og samarbejdspartnere har lyst til at deltage og tage afsked med Gerda.

Gerda Thastum Leffers’ forord

Gerda har også i år bidraget med et forord:

Når vi taler om sproget i lyst og nød, tænker vi på sproget, når vi er glade, og sproget, når vi er kede af det, plus alle de nuancer, der er inden for de to udtryk. Men sproget kan også være i direkte nød – selve sproget – fordi det ikke bliver anvendt så godt, som det fortjener; det bliver ikke ordrigt, og det bliver ikke nuanceret, hvis vi sjusker og fortrinsvis bruger vanesætninger. (Gerda Thastum Leffers i Forord I)

Årbogen rummer en række artikler over hele dette spektrum.

Tak til Gerda Thastum Leffers

Gerda Thastum Leffers’ indsats for Modersmål-Selskabet er enestående og vil måske aldrig blive overgået. Da Gerda meddelte, at hun udtrådte af bestyrelsen, besluttede årbogsudvalget derfor at skrive en tak til Gerda. Artiklen beskriver nogle sider af Gerdas store indsats. Andre sider er ikke skriftlige, men man er velkommen til at tage ordet og delagtiggøre de tilstedeværende heri.

Skriv en kommentar