Same procedure …

Michael Blædel
Michael Blædel

Et nyt nummer af Modersmål-Selskabets medlemsblad, tidsskriftet Sprog & Samfund, er gået i trykken. Inden længe sendes årbogen med titlen “Sprog og sex” af sted.

Redaktør for begge er Michael Blædel. Det er en imponerende indsats, han hidtil har ydet. Blædel har redigeret 60 numre af Sprog & Samfund. De seneste seks årgange ligger på hjemmesiden. Hvert nummer indeholder artikler af blivende værdi, samtidig med at Selskabets virke gennem årene er blevet dokumenteret i ord og billeder.

Årbogen Sprog og sex er den 30., som Blædel redigerer, i tæt samarbejde med årbogsudvalget, der pt. består af bestyrelsesmedlemmerne Gerda Thastum Leffers, Claus Tilling og Adam Hyllested. Grafikken er også i år skabt af Kitte Fennestad. At der hvert år er blevet præsenteret en ny årbog på Selskabets grundlæggelsesdag, er i sig selv grund til at hylde redaktionen. Dertil kommer årbøgernes blivende og høje værdi såvel på indholds- som udtrykssiden. Årbogsudvalgene fortjener tak, men det gælder ikke mindre redaktør Blædel.

Modersmål-Selskabet siger derfor tak til udvalgene og den erfarne og yderst stabile redaktør Blædel. Og vi ønsker til lykke til ikke alene alle os medlemmer, men også alle andre interesserede.

Sprog & Samfund og årbogen er gode argumenter for at blive medlem af Modersmål-Selskabet.

Meld dig ind
eller giv et medlemskab som gave!

Skriv en kommentar