Historiske glimt

Glimt fra Modersmål-Selskabets historie

1979 Modersmålsselskabet stiftes 27. november på initiativ af seminarielektor Poul Hansen, som bliver formand for den foreløbige bestyrelse.

1980 Ved første generalforsamling i Nationalmuseet 3. maj vælges Poul Hansen som formand.

— — Generalforsamlingen vedtager at skrive ’Modersmål-Selskabet’ trods tre sprogfejl. Modersmål-Selskabet er et egennavn, der ikke skal overholde retskrivningsreglerne.

— — Første Modersmål-Pris tildeles DR-journalist Poul ‘Dus med Dyrene’ Thomsen

— — Første årbog udkommer med titlen Vort modersmål er …. Der er udkommet en årbog hvert år siden.

1980 Start på debatserie »Hvor går dansk hen?« med syv udgivelser i årene 1981-1988

— — Første nummer af det kvartalsvise medlemsblad »Sprog & Samfund« udkommer. Redaktør frem til 1985 var Niels Alsted, redaktør af »Danmarksposten«.

— — 249 bidrag til kronikkonkurrence i og med Jyllands-Posten: ‘Dansk og fremmedord’

1983 Afhandling af Aksel Schiøtz Om at synge dansk genoptrykkes og udgives af Modersmål-Selskabet

1984 Højskolelærer Grethe Rostbøll bliver ny formand og Poul Hansen næstformand

1985 100 bidrag til kronikkonkurrence i og med Berlingske Tidende: ‘De unge og sproget’

1986 Forfatter og journalist Rasmus Bjergmose fra Fyens Stiftstidende tiltræder som redaktør af Sprog & Samfund og fortsætter til og med 1997.

— — Modersmål-Selskabet afleverer sit syn på dansk i gymnasiet til undervisningsminister Bertel Haarder

1987 Temanummer af »Sprog & Samfund« om læseforståelse: »Læse og forstå — gør vi?«

1989 Modersmål-Prisen tildeles H.M. Dronning Margrethe og overrækkes 18.4. på Fredensborg

— — Ti-års jubilæet fejres på Christiansborg med tale af folketingsformand H.P. Clausen

1990 Gerda Thastum Leffers bliver ny formand, da Grethe Rostbøll udnævnes til kulturminister

1993 Årbogen Dansk i tusind år er hidtil største med 272 sider (genoptrykkes i 2001)

1996 Der arrangeres debatkonkurrence for unge under 25 år om engelske påvirkninger

1997 Grafiker Kitte Fennestad afløser Erik Ellegaard Frederiksen som årbogsdesigner

— — Sammen med Folkeuniversitetet arrangeres møderække i Odense om sprogglæde

— — Lovændring sikrer Selskabet en plads i Dansk Sprognævns repræsentantskab

1998 Michael Blædel afløser R. Bjørgmose efter 12 redaktørår for ‘Sprog & Samfund’

2000 Debatmøde på Christiansborg om juristers advokat-, embedsmands- og lovsprog

— — Modersmål-Selskabet får sin egen hjemmeside-adresse: www.modersmaal.dk (ændret 2010)

— — I november deltager selskabet for første gang med stand på Bogmessen i Forum

2001 Elisabet Sinding afløser formand Gerda Thastum Leffers, der fortsætter i bestyrelsen

2002 Medlemsbladet »Sprog & Samfund« og Selskabets logo udkommer i ny layout

2004 Bent Pedersbæk Hansen bliver formand som efterfølger for Elisabeth Sinding

— — 25-års-jubilæet fejres på Christiansborg med velkomsttale af Svend Auken

2005 Sanghæftet Syng – dansk – kanon med tyve sange og ti salmer trykkes i flere oplag

2007 Medarrangør af stort debatmøde om sprogpolitik med syv folketingspolitikere

2008 Ildsjæle efterlyser flere debatmøder, mere synlighed og flere yngre medlemmer

2009 Månedligt elektronisk nyhedsbrev »SprogNyt« med sprogpolitisk opdatering

— — Jørgen Christian Wind Nielsen ny formand; Bent Pedersbæk fortsætter i bestyrelsen

2016 Henrik Munck udnævnes til æresmedlem af Modersmål-Selskabet

— — Michael Blædel fratræder som årbogsredaktør og redaktør af Sprog & Samfund

2017 Mette Bjørnvig Kaufmann vælges til ny formand

— — Medstifter og tidligere formand Gerda Thastum Leffers udtræder af bestyrelse og årbogsudvalg efter 38 år aktivt arbejde i Modersmål-Selskabet

— — Selvstændig konsulent, dr.theol. Georg S. Adamsen tiltræder som redaktør af Sprog & Samfund.