Stort til lykke til Henrik Munck, der bliver 80 år i dag

80-års-fødselaren Henrik Munck
Henrik Munck, 80 år!

Modersmål-Selskabets næstformand, Henrik Munck, bliver 80 år i dag. Vi ønsker ham og familien et stort til lykke og vil benytte lejligheden til at takke for den store indsats, han gør i Selskabet. Henrik Muncks baggrund som administrator og journalist fornægter sig ikke, hvilket bestyrelsen er taknemmelig for!

Fra Kristeligt Dagblad:

Fhv. administrationschef i Danmarks Statistik, cand.oecon. Henrik Munck har livet igennem haft held til at kunne kombinere og udleve sine interesser for statistik, journalistik og logistik. Han blev født i Rønne på Bornholm …. Efter at familien var flyttet til Aarhus, blev Henrik Munck i 1950 student fra Aarhus Katedralskole og i 1956 cand.oecon. fra den administrative linje på Aarhus Universitet. Fra 1958 til sin pensionering som 70-årig var Henrik Munck ansat i Danmarks Statistik, kun afbrudt af en ansættelse 1965-1970 som den første direktør i Dansk Sygeplejeråd. I Danmarks Statistik var Henrik Munck i 1970’erne pioner ved udbygningen af kulturstatistikken og etableringen af den landsdækkende kirkestatistik. Senere virkede han som administrationschef under tre rigsstatistikere. Efter sin militærtjeneste var han 1957-1958 ansat som journalist ved dagbladet Information og fortsatte sideløbende med sine andre ansættelser at redigere FTF’s månedsblad 1960-1978 og Fagskrift for Bankvæsen 1971-1978, ligesom han i 1974-1980 var formand for Dansk Fagpresseforening. …

Han bruger sine pensionistår til at være næstformand i Modersmål-Selskabet og at dyrke sin interesse for Munck-slægtens historie.

Skriv en kommentar