Værn om de danske bogstaver

It-chefen i Vordingborg Kommune “foretrækker langt et navn uden æ, ø og å” for den nye kommune, der indtil videre har arbejdstitlen Sydsjælland-Møn. Det skriver magasinet Computerworld eGov. Den holdning er der al mulig grund til at advare imod.

Informationsteknologi har givet os enorme muligheder for at indrette vores samfund fornuftigere på alle mulige måder, men et altoverskyggende krav må være, at teknologien skal tilpasse sig brugerne, og ikke omvendt. Herunder hører, at vi aldrig må lade os forlede til at give køb på verdens sproglige mangfoldighed blot for at kunne springe over, hvor informationsteknologiens gærde er lavest.

Derfor er det glædeligt, at de danske bogstaver har fundet vej til internetadresser, så man i browsere med de rigtige opdateringer nu kan klikke sig ind på eksempelvis møn.dk, præstø.dk og modersmål.dk – men det er sørgeligt, hvis blandt andre Møn og Præstø Kommuner skulle indrette selve deres navne efter, hvad der måtte være mest bekvemt for en it-afdeling.

It-afdelingen skal bare klappe i og indrette systemerne efter den virkelighed, de er en del af. Og når det nu kan lade sig gøre at lære en computer at arbejde med japanske tegn, kan den nok også klare æ, ø og å.

Kenn Hansen er næstformand for Modersmål-Selskabet.