Foredrag: Det terapeutiske sprog v. J.H. Olsen

Forfatter og forsker, ph.d. Jørn Henrik Olsen

Fyraftensforedrag om et nyt sprog, det terapeutiske sprog

Forfatteren og forskeren Jørn Henrik Olsen holder foredrag om et ret upåagtet, men vedkommende emne i Kulturhavn Gilleleje onsdag den 6. september kl. 17.00–19.00. Det handler om det nye terapeutiske sprog i vores kultur og samfund. Modersmål-Selskabet i Danmark inviterer alle interesserede til fyraftensforedrag og debat.

Det terapeutiske sprog

Henover de seneste årtier har vi fået et nyt sprog for følelser, lidelse og smerte. Sproget er blevet stadig mere diagnostisk eller terapeutisk. Det nye sprog fortæller meget om vores kultur og menneskesyn.

I ordlister for psykiatriske lidelser finder vi for eksempel ofte ord, der ikke længere kun tjener de snævrere kliniske interesser. Mange ord er vandret over i det almene, terapeutiske og samfundsmæssige sprog, som alle trækker veksler på. Ordene benyttes til at beskrive det enkelte menneskes måde at forstå sig selv og sine menneskelige lidelseserfaringer på. Egentlig refererede de til de behandlingskrævende tilstande, men nu har de samme begreber fået en anden rolle i forståelsen af mennesket og det subjektive drama. De handler om den enkeltes evne til at slibe sig selv til som menneskelig ressource, sat i forhold til menneskets identitet og dannelse.

Jagten på (selv)udvikling

Med udgangspunkt i den enkeltes forståelse af sin lidelse som individuel udfordring forsøger vi så at tilpasse os de kulturelle og sociale rytmer. Jagten på (selv)udvikling har brug for at italesætte lidelserne og smertepunkterne. De tidligere så almindelige følelser og begreber som skam, skyldfølelse, tristhed, kedsomhed og fortvivlelse fortrænges nu af de diagnostiske begreber som stress, angst og depression. Italesættelsen bliver straks mere svævende og usikker. Ofte sættes sproget ind i en positiv udviklingspsykologisk ramme omkring diagnoser og lidelser. Er dette et udtryk for, at lidelse og individets præstation falder sammen, sådan lige midt i det subjektive drama?

Foredragets fokus

Foredraget vil sætte et skarpt fokus på sprog og kultur i relation til netop sprogbevægelsen og samfundstilstanden. Emnet har således med vort eget menneskeliv i 2017 at gøre. For der er næppe tvivl om, at vi lever i en kultur, der kan trænge til hvile. Det kan være svært at navigere i forhold til den udmattelse, der hele tiden ligger og lurer i det moderne liv. De følelsesmæssige tilstande sættes voldsomt under pres, fordi vi som mennesker oplever, at vi adskilles fra stadig mere. Adskillelse og tab definerer i højere grad vore følelser og tanker om os selv.

Information

Emne: Det terapeutiske sprog
Onsdag den 6. september 2017, kl. 17.00-19.00
Mezzaninen, Kulturhavn Gilleleje (Peter Fjelstrups Vej 12)
Deltagelse er gratis
Arrangør: Modersmål-Selskabet
Arrangementet støttes af Statens Kunstfond

Logo Statens Kunstfond

#statenskunstfond
#kunstgørenforskel

Skriv en kommentar