Forsvar for de gamle travere

Ideologier skal man være varsom med, og det gælder også for nationalismen, der i sine overdrevne former har medfødt store ulykker, men det er også farligt helt at forkaste enhver form for nationalisme, for så bliver man let tilgængelig for andre tåbeligheder.

Dette demonstrerede Henrik Marstal i sit indlæg imod Spil Dansk-dagen i Information 24. oktober [2007], hvor han kritiserer initiativet som nationalistisk og bruger H.C.Andersens i Danmark er jeg født som eksempel.

Helledusseda! hvis den sang er nationalistisk, så er jeg bange for, at vi er mange nationalister. Prøv engang at indsætte navnet på et hvilket som helst andet land i sangen og se, hvilken mening det giver.

I Tyrkiet er jeg født, dér har jeg hjemme,
dér har jeg rod, derfra min verden går;
du tyrkiske sprog, du er min moders stemme,
så sødt velsignet du mit hjerte når.

Herefter følger den “danske friske strand”, som nok kan gå an til Tyrkiet, mens derimod “æblegård og humlehave” må skiftes ud med mere lokale vækster.

Mon ikke de fleste tyrkere ville synge med på sangen uden derved at føle, at de tilsluttede sig den mere rabiate form for tyrkisk nationalisme?

Marstal fremhæver linjerne med “danskens sang og mejselslag” som særligt anstødelige. De skulle ifølge ham give et billede “af danskerne som sangglade, arbejdsomme kolonialister”. Det må være mejselslagene, der giver anledning til kolonisterne, men den læsning er forkert, for mejselslagene er bl.a. billedhuggeren Bertel Thorvaldsens, og danskens sang er bl.a. Andersens egen digtekunst, hvis berømmelse i udlandet han på denne underdrejede måde får udtrykt stolthed over.

Taget i betragtning, at Andersen skrev sit digt midt under Treårskrigen (1850) er det forbløffende lidt nationalistisk. Digtet fremhæver nogle almene menneskelige betingelser: Alle bliver født et eller andet sted, som har en historie, et sprog, en bestemt natur osv. Dét sted kommer folk som regel til at holde af. Andersen rammer denne følelse uovertruffent rent, Schierbecks smukke melodi understøtter den, og hver gang, nogen synger sangen, bliver den repeteret.

At fordømme følelsen af tilhørsforhold til hjemstedet som nationalisme er farligt. I 70’erne skete det systematisk, og resultatet af traditionsbruddet blev, at en selvstændighedskultur på sangområdet blev erstattet med en professionel underholdningskultur, hovedsageligt på engelsk, hvor en lille elite synger for de mange. Af lutter multikulturalisme blev den danske syng-selv-kultur først latterliggjort, siden afskaffet.

Bare man har sin MP3

Generationerne under de 50 kender i dag ikke de almindeligste danske sange. Det betyder et identitetstab og en sproglig fattiggørelse. De moderne sange, der skulle erstatte de gamle, blev ikke til noget; lidt Kim Larsen, Anne Linnet, Steffen Brandt m.fl. men ingen af deres sange er rigtig slået igennem for mere end et par sæsoner, fordi de er for svære at synge som fællessange og for tæt knyttede til deres ophavs karakteristiske fremførelse.

For et stykke tid siden kørte jeg forbi en skole og hørte gennem det åbne vindue en lærer bakse med en klasse og Septembers himmel er så blå. Det var ikke helt let kunne jeg høre – hvorfor dog synge selv, når man har sin MP-3 afspiller?

Jeg håber ikke, at den lærer har mistet modet ved at læse Marstals artikel.

Bent Pedersbæk Hansen er formand for Modersmål-Selskabet.

Se også debatten på Information.dk, hvor artiklen blev lagt on-line 31. oktober 2007.

Højskolesang og nationalisme

I essayet sidste uge om nationalisme og højskolesange formulerer Lars Bonnevie sig med vanlig elegance; der er bare et problem i al den retoriske finesse: Er det sandt, hvad han skriver, holder det for nærmere eftertanke?
Findes der her i landet et massivt “fællesskab af indforståethed omkring sakrosante, nationale symboler”? Er højskolesangbogen udtryk for “fremmedhad, selvgodhed og slå-på-tæven nationalisme” eller “en tyrkertro på at være bedre end alle andre”, er den en katekismus for selvejende bønder, “der bekræfter dem i retten til riget”?

Flotte påstande, dristige, provokerende, men er der hold i dem? Ikke efter min mening, og Bonnevie forsøger ikke selv på nogen måde at løfte bevisbyrden. Et par nedgørende Kierkegaard citater om Grundtvig og en henvisning til Andersens “I Danmark er jeg født” – hvor Bonnevie er for sart til at synge med på mere end en halv linie – det er de spinkle præmisser, der skal bære alle de krasbørstige konklusioner.

I betragtning af, at Andersens sang er skrevet midt under Treårskrigen (i 1850), er den forbløffende lidt nationalistisk. Tyskerhad er der ikke noget af.
Selvgodhed måske, men temmelig beskedent: glæde ved den “friske strand” og “fuldmånen over kløverengen”. Historisk er det gået tilbage, men mere forknytte er vi ikke, end at “…dog så vidt om jorden / end høres danskens sang og mejselslag”, dvs. stolthed over, at folk herfra gør sig gældende inden for kunsk og praktisk virksomhed. “…dér har jeg rod, derfra min verden går”; der er intet indelukket nationalt her, glæde ved det hjemlige ja, men bestemt også ud i verden.

Sangen kunne uden videre oversættes til f.eks. arabisk, og folk fra forskellige lande ville synge den uden at skamme sig eller finde den mærkværdig. “I Irak er jeg født, dér har jeg hjemme, dér har jeg rod…”. Kløverengen skulle nok udskiftes med nogle papyrussiv ved flodbredden, bøgen med en dadelpalme og ind med Allah i stedet for Gud. Den vil gå rent hjem.

Dette bare som et eksempel; man kan finde sange med mere bulder og brag som Kongesangen. Som alle andre ideologier er nationalismen en ideologi, man skal omgås med forsigtighed, og det gør højskolesangbogen i det store hele.

Hvad er det så for en fane, Bonnevie løfter med sin kritik? Kosmopolitismens? Tja, snarere det gode selskabs fane, de rettænkendes fane – og de sejrendes fane, for højskolesangbogen er jo stillet på hylden fra 1968 og frem. Generationerne efter Bonnevie må klare sig med “Rapanden Rasmus” samt de (overvejende engelske) sange, andre synger for dem.

Læserbrev af Bent Pedersbæk Hansen, formand for Modersmål-Selskabet, i Weekendavisen den 4. marts 2005 under titlen “Bonnevies fane”.