Søren Ulrik Thomsen får Modersmål-Prisen 2016

Søren Ulrik Thomsen »kan ikke skrive et dårligt digt«

Søren Ulrik Thomsen er et medie for det danske sprog. Han har en særlig evne til at lade sproget passere igennem sig.  Han er lydhør over for ords og udtryks alder. Han genkalder sig ældre lag i dansk, han rejser rundt med en traditionsbagage, hvor han opbevarer sin sproglige erindring. Han præsenterer os for det i nutidig form. Søren Ulrik Thomsen har en kræsenhed i sit udtryk. En kreativ kræsenhed. Han er selektiv med sit sprog. Nøgtern. Han har sproglig præcision og prægnans. Han øver en effektiv sproglig selvkritik. ”Søren Ulrik Thomsen kan ikke skrive et dårligt digt”, er det blevet sagt.

Fortrolig med sangskat og rytmer

Søren Ulrik Thomsen, der blev 60 år i maj 2016, debuterede i 1981 med digtsamlingen City slang; Lars H.U.G. satte musik til flere af teksterne fra dette hovedværk fra 1980'ernes lyrik
Søren Ulrik Thomsen, der blev 60 år i maj 2016, debuterede i 1981 med digtsamlingen City slang; Lars H.U.G. satte musik til flere af teksterne fra dette hovedværk fra 1980’ernes lyrik (foto fra Gentofte Bogmesse 2014: Jørgen Christian Wind Nielsen)

Søren Ulrik Thomsen er god til at lytte, og han kan få andre til at lytte. Han har en fortrolighed med den danske sangskat. Han kender vores salmer og salmetonen. Men også rytmerne i punk-, rock- og popmusik kender han. En rytmisk spændvidde, der skaber den særlige klangbund i hans skrivekunst.

Symbiose mellem form og indhold

Søren Ulrik Thomsen kæler for det sproglige produkt, der taler for sig selv. Værket forlader digteren, måske forlader digteren dermed også værket. Den Danske Ordbog forklarer en symbiose som ”et samliv mellem to forskellige organismer, især et samliv som er til fordel for begge”. Forholdet mellem form og indhold i Søren Ulrik Thomsens lyrik er symbiotisk. Klicheer er ikke Søren Ulrik Thomsens kop te.

Omhu og fantasi

Søren Ulrik Thomsen fortjener Modersmål-Prisen, fordi han bruger det danske sprog med lige dele omhu og fantasi. Søren Ulrik Thomsen udtrykker ”de skiftende tanker om livet og døden og kunsten og verden” med sine egne ord. Omhu karakteriserer, på godt og ondt, Søren Ulrik Thomsen. Sprogligt og praktisk. Det er svært at vriste en tekst ud af ham inden for en rimelig deadline.

Modersmålet bliver aldrig træt hos Søren Ulrik Thomsen

Hos Søren Ulrik Thomsen bliver modersmålet aldrig træt. Gennem brug og gennem udeladelser af ord og begreber anskueliggør han hvad vores danske sprog formår, ”…  når det lyder vellystigt i øret med sin søde klang”, som Søren Kierkegaard skrev. Sjældent ser man en så vellykket symbiose af formens æstetik og tankevækkende, undertiden smertefulde, forestillinger om eksistentielle grundvilkår. Det er en brug af sproget i sprogets tjeneste, der har været et forbillede og til stor inspiration for yngre generationer af forfattere.  Den omhu, han lægger i valget af ordenes form og betydning, i deres etymologi og konnotationer, gør ham til en af Danmarks allerbedste sprogbrugere, en mester i brugen og fornyelsen af det danske sprog, en værdig modtager af Modersmål-Prisen.

Søren Ulrik Thomsen får Modersmål-Prisen 16. september 2016

Søren Ulrik Thomsen på Gentofte Bogmesse, april 2014 (foto: Jørgen Christian Wind Nielsen)
Søren Ulrik Thomsen på Gentofte Bogmesse, april 2016 (foto: Jørgen Christian Wind Nielsen)

Formanden for Modersmål-Selskabet Jørgen Chr. Wind Nielsen siger: ”Søren Ulrik Thomsen evner at placere sig i tiden og har gjort det i mere end 30 år. Naturligvis skal han have Modersmål-Prisen. Og den får han nu”.

Modersmål-Prisen overrækkes til Søren Ulrik Thomsen på et arrangement på Christiansborg den 16. september. Læs her
https://www.modersmaalselskabet.dk/konference-og-overraekkelse-af-modersmaal-prisen-2016/

Modersmål-Prisen uddeles hvert år som en påskønnelse for særlig fremragende anvendelse over for brede kredse af et sprog efter selskabets ideal: Klart, udtryksfuldt og varieret.

Hør Pia Raug m.fl. tale om Ord til hinanden (Modersmål-Selskabets årbog 2013)

Udsnit af forside på årbog 2013: Ord til hinanden
Mød Pia Raug og flere andre af bidragyderne til årbogen Ord til hinanden.

Pia Raug

Pia Raug er forfatter, sangskriver og sanger. Måske du så hende og hendes 12 m lange reol forleden i „Kender du typen?”

Pia Raug er en af bidragyderne til årbogen „Ord til hinanden: Sådan taler vi sammen,” som Modersmål-Selskabet netop har udgivet.

Raug er klassisk-sproglig student samt studier i latin og forhistorisk arkæologi, og i sin artikel „I begyndelsen af ordet” skriver hun om sammenhængen mellem disse studier og hendes senere virke som bl.a. sangskriver.

Søren Ulrik Thomsen og Marie Møller Kristensen

I årbogen kan du også møde digteren Søren Ulrik Thomsen med artiklen „Noget alvorligt i klemme” og cand.mag. Marie Møller Kristen med bidraget „Jeg er dynamit.”

Præsentation af årbogen Ord til hinanden

Tirsdag den 26. november kl. 17 – 19 inviterer Modersmål-Selskabet til præsentation af årbogen. De tre ovennævnte bidragydere, Pia Raug, Søren Ulrik Thomsen og Marie Møller Kristensen deltager med oplæg til samtale.

Årbogen indeholder: Forord ved Gerda Thastum Leffers · Marie Møller Kristensen (“Jeg er dynamit”) · Kristian Tvilling (Fucking høflige) · Pia Raug (“I begyndelsen var ordet”) · Søren Ulrik Thomsen (Noget alvorligt i klemme) · Anne Kjærgaard (Breve fra det offentlige) · Anders Fogh Jensen (Tale der virker. Godt) · Jørgen Chr. Wind Nielsen (Havemand og sprogmand) · Søren Ryge Petersen (Takketale).

Tid og sted

Tirsdag den 26. november 2013 kl. 17 – 19
Frederiksberg Kommunes Musikhus Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg.
Fri adgang.
Du kan købe såvel årets som tidligere år årbøger m.fl. under mødet eller her på hjemmesiden.