Invitation: Hvilke strømninger påvirker dansk i disse år?

Det spørgsmål er emnet for Modersmål-Selskabets møde på Den internationale modersmålsdag onsdag den 21. februar kl. 17–19. Alle medlemmer og alle interesserede er hjertelig velkomne til dette møde, hvor vi får besøg af professor Anne Holmen og direktør Sabine Kirchmeier fra Dansk Sprognævn.

Talere og emne
Dansk Sprognævns formand, professor Anne Holmen, og nævnets direktør, Sabine Kirchmeier, fortæller om Sprognævnets arbejde og belyser sprogudviklingen. De vil særligt komme ind på universiteternes sprogpolitikker.
Hvordan kan man som et lille land både opretholde et samfundsbærende fælles sprog og nyde godt af de fordele, den sproglige mangfoldighed i landet giver os?

Sprognævnet er netop i gang med at undersøge, hvordan og hvor meget dansk er blevet påvirket udefra i de sidste 20 år, og universitetsundervisningen er et af de områder, hvor kontakten med andre sprog, især engelsk, er stor.

På Københavns Universitet er der bestræbelser på at kortlægge de studerendes sprogkompetencer, og der arbejdes på politikker, der kan bringe såvel dansk og engelsk som andre sprog i spil for at styrke de studerendes muligheder i fremtiden.

Tid og sted
Tid: Onsdag den 21. februar 2018 kl. 17-19
Sted: Hjørnestuen, Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
Med venlig hilsen
Mette Bjørnvig Kaufmann
Fmd., Modersmål-Selskabet


Hjørnestuen, Vartov, Farvergade 27, 1463 København

Debatmøde om sproglove og sprogpolitik

Sprogpolitik, bevidst styring af et samfunds sprogforhold. (Den Store Danske)

Hvorfor findes der ikke en sproglov i Danmark?

Sabine Kirchmeier-Andersen fra Dansk Sprognævn og Arne Rubensson fra det svenske Språkförsvaret lægger op til debat.

Deres indlæg vil lægge op til diskussion i forsøget på at besvare spørgsmålet: Hvorfor findes der en sproglov i alle vore nordiske nabolande, men ikke i Danmark?

Det er et naturligt spørgsmål at stille for os i Modersmål-Selskabet. Vi er jo først og fremmest et sprogpolitisk selskab, eller som det hedder i vedtægterne, Selskabets »formål er at virke for bevarelse og udvikling af modersmålet som en grundlæggende forudsætning for dansk kultur og folkestyre.«

Vi håber, rigtig mange vil komme og deltage i diskussionen! Alle er velkomne, og der er gratis adgang.

Debatmødet foregår 14. maj 2012 kl. 17-19 i Møstings Hus, Andebakkesti 5, 2000 Frederiksberg.

Efterfølgende er der generalforsamling i Modersmål-Selskabet.