Dialektens Dag med Søren Ryge Petersen

Søren Ryge Petersen, hovedtaler på Dialektens dag 2014
Søren Ryge Petersen, der fik Modersmål-Prisen 2013, var en populær taler på Dialektens dag i Hjallerup (Foto: Svend Nielsen)

Dialektens Dag 2014 blev afholdt lørdag den 22. februar i Hjallerup Kulturhus med Søren Ryge Petersen som hovedtaler. Arrangør var Vendsyssel-Gildet. Fra Modersmål-Selskabet deltog bestyrelsesmedlem Ingrid Carlsen, hvis referat følger her.

Søren Ryge Petersen hovedtaler på Dialektens Dag

Søren Ryge Petersen en fantastisk fortæller

Søren Ryge lagde ud med en del af takketalen fra overrækkelsen af Modersmål-Prisen (du kan læse meget mere om prisoverrækkelsen i Sprog & Samfund 2013 nr. 3). Søren Ryge fortalte flere spændende fortællinger fra både barndommen og interviews til TV-udsendelser til stor glæde for alle. Klapsalven ville ingen ende tage. Søren er en fantastisk fortæller med stor indlevelse og empati.
Søren Ryge signerede og solgte sin bog, ”Anders og Julius”, meget billigt til dem, der var hurtige.
Indimellem sang vi fra Vendsyssel-Gildets sangbog, som indeholder 171 sange.

Modersmål-Prisen og Søren Ryge Petersen

Inspirationen til dette års hovedtaler på Dialektens Dag fik Vendsyssel-Gildets formand Ole Nørgaard, da flere fra bestyrelsen deltog i overrækkelse af Modersmål-Prisen til Søren Ryge Petersen den 5. september 2013 i DR Byen København (se igen Sprog & Samfund 2013 nr. 3).

Om Dialektens Dag

Formiddagens forløb

Vi begyndte dialektfesten med kaffe og rundstykker i forhallen og Lille Sal. Vi samledes bagefter i Store Sal til velkomst og taler fra alle dialektforeningerne og Modersmål-Selskabet.

Efter at repræsentant for Modersmål-Selskabet, Ingrid Carlsen, havde holdt tale, sang vi ”Danmark er et lille land” af Niels Bjerring som en hilsen til Vendsyssel-Gildet og de øvrige.

Dialektdrøftelse om eftermiddagen

Efter frokosten var der udveksling af synspunkter vedrørende dialekterne. Et af forslagene til at vedligeholde dialekterne var at bruge dem til daglig alle steder, og især lære børnene dem, og desuden lave fælles arrangementer med fokus på dialekter.

Et tilløbsstykke

Til Dialektens Dag 2014 var vi 150 deltagere. Fra begyndelsen var lokalet i Hjallerup Kulturhus indrettet til 110 mennesker, men blev efter de mange tilmeldelser udvidet til 130. Da der stadig var stor interesse for deltagelse, blev et lokale mere inddraget og vi endte på 150.

Deltagerne på Dialektens Dag

Vendsyssel-Gildet

Vendsyssel-Gildet blev stiftet i 1983. Ideen til Vendsyssel Gildet blev først i 1980’erne fostret af højskoleforstander Knud Fogt. Han mente, der måtte gøres noget for at bevare vores kulturarv, nemlig vores dialekt – Vendelbomålet – i alle dets nuancer, idet han korrekt fornemmede, at den var ved at forsvinde.

Bestyrelsen for den nystiftede forening lå ikke på den lade side, for inden årsskiftet var medlemstallet allerede oppe på 150. Og i 2011 har medlemstallet passeret 775.

I 2007 havde Vendsyssel-Gildet 25 års jubilæum og i denne anledning var der arrangeret en dialektens dag, hvor Christian Mejdahl, Folketingets formand i 2003–2007, var hovedtaler.

Øvrige foreninger

Foruden Modersmål-Selskabet deltog en række foreninger med en kort præsentation. De gav alle en ”smagsprøve” på deres helt egen ægte dialekt.

Den nye dialektforening Thybomål er kun et år og er startet af en ganske ung mand, Jonas Lage Roelsgaard, som også er formand. Det lyder jo lovende for dialektens overlevelse.

TV-folk, fotografer m.fl.

Foruden Søren Ryge Petersen deltog også Vagn Olsen, journalist, rejseleder og foredragsholder. Vagn Olsen er kendt fra TV med udsendelser om rejser i flere lande.

Flere af deltagerne var medlemmer i Facebook-gruppen: ”Jeg er stolt af min dialekt vendelbomålet”, hvor vi skriver på vendelbomålet.

TV2/Nord kom og filmede, og en fotograf fra Nordjyske fotograferede foruden Svend Nielsen og Ingrid Carlsen.

Stor indsats, flot resultat, rørende afslutning på Dialektens Dag

Et fantastisk stykke arbejde blev lagt i dette store arrangement af Vendsyssel-Gildets formand og den øvrige bestyrelse. Det blev til en stor succes, som påskønnedes af alle deltagere. Årbøger fra Modersmål-Selskabet, der foræredes væk, gik som varmt brød. Flere andre foreninger delte også ud af lekture.

Dialektens Dag endte meget rørende efter kaffen med, at hele bestyrelsen fra Vendsyssel-Gildet stod oppe foran og sang for på ”Erindring” af Holger Drachmann. Det er Vendsyssel-Gildets afslutningssang, så den blev sunget med vemod, ikke kun i ord, men i sind.

Bestyrelsen for Vendsyssel-Gildet sang for på Erindring
Bestyrelsen for Vendsyssel-Gildet sang for på Erindring af Holger Drachmann. Bag talerstolen ses Ingrid Carlsen og formanden for Vendsyssel-Gildet, Ole Nørgaard (Foto: Svend Nielsen)

Tak for invitationen til dette arrangement fra Modersmål-Selskabet, hvor undertegnede også repræsenterer Vendsyssel-Gildet. En dobbeltfornøjelse!

Ingrid Carlsen
Medlem af Modersmål-Selskabet og Vendsyssel-Gildet