Modersmålsdagen og modersmålets retskrivning

Dr.phil. Henrik Galberg Jacobsen, fotograferet af Ingrid Carlsen
Dr.phil. Henrik Galberg Jacbosen (Foto: Ingrid Carlsen)

Mandag den 21. februar 2011 kl. 17-19 markerer Modersmål-Selskabet den internationale modersmålsdag. Professor, dr.phil. Henrik Galberg Jacobsen vil komme og fortælle om dansk retskrivnings historie. Henrik er en strålende oplægsholder, og der vil være rig lejlighed til debat – glæd dig til denne aften.

Titlen på Galberg Jacobsens foredrag er ”Modersmålets retskrivning”, undertitlen er ”Episoder i den danske retskrivnings historie i de sidste ca. 200 år”.

Henrik Galberg Jacobsens doktorafhandling
Henrik Galberg Jacobsens doktorafhandling

Henrik Galberg Jacobsen forsvarede sin doktordisputats Ret og Skrift. Officiel dansk retskrivning 1739-2005 på Syddansk Universitet 7. maj 2010. Opponenternes konklusion på deres bedømmelsesarbejde lød:

Henrik Galberg Jacobsen har med sin afhandling leveret et særdeles omfattende, omhyggeligt udført og ned i detaljen veldokumenteret stykke grundforskning der muliggør megen ny forskning. Der er tale om et fortjenstfuldt arbejde der må blive et standardværk i dansk sprogforskning (Indstillingen af 12.8.2009).

Henrik Galberg Jacobsen har med sin afhandling dokumenteret “betydelig videnskabelig indsigt og modenhed” og med sin afhandling “bragt videnskaben et væsentligt skridt videre”, med bekendtgørelsens ord (par. 3, stk. 2).

Til lykke med denne kraftpræstation!

Henrik Galberg Jacobsen har blandt andet været ansat i Dansk Sprognævn, han har skrevet Sprognævnets historie, og han har været en af de centrale personer bag forskellige varianter af nyt komma.

Modersmålsdagen er indstiftet af Unesco i 1999 og har “til formål at fremme sproglig mangfoldighed og flersprogethed i hele verden”.

Arrangementet foregår kl. 17.00-19.00 på Hauser Plads 20, 3. sal, hos Forbundet Kommunikation og Sprog. Der vil være en sandwich og et glas vin.

Skriv en kommentar