Årbog 1998: Det sproglige kunstværk

Af Gerda Thastum Leffers

“Det sproglige kunstværk” er titlen på Modersmål-Selskabets årbog 1998.

Årbogen 1998 blev, som de 18 tidligere årbøger, fremsendt frit til alle medlemmer. Titlen “Det sproglige kunstværk” er betegnende for 10 velskrevne og orienterende tekster om verdslig og gejstlig kunst, om det sprogligt musikalske, om hvordan man læser digte på en sådan måde, at man får glæde og udbytte af en læsning, man måske tidligere følte sig lidt fremmed for. Modernismen og billedsproget er også for en del læsere lidt diffuse begreber, men Torben Brostrøm forklarer og beskriver modernismen, så brikkerne lægger sig delvis på plads. De andre ni forfattere, der hver på sin måde anskueliggør begrebet sproglig kunst for bogens læsere, er Pia Tafdrup, Anne-Marie Mai, Johan de Mylius, Johannes Møllehave, Erik Skyum-Nielsen, Lisbeth Smedegaard Andersen, Klaus Rifbjerg, Jørgen Fafner og Johannes Johansen.

Bogen blev præsenteret for pressen og andre fredag den 27. november kl.15.30 i Snapstinget på Christiansborg. Mesteren for bogomslaget, Kitte Fennestad, fortalte om de principper, hun arbejder efter, og om hvordan hun så drømmer sig til resten.

Johan de Mylius redegjorde for baggrunden for sit indlæg, og Lisbeth Smedegaard Andersen lagde op til en diskussion om vanskelighederne ved at skrive moderne salmer: Salmedigteren må balancere mellem tradition og fornyelse og mellem digtning og forkyndelse.

Godt 50 medlemmer deltog i dette årbogsmøde.