Revyforfatter Carl-Erik Sørensen modtog Modersmål-Prisen

Carl-Erik Sørensen og Modersmål-Selskabets formand, Mette Bjørnvig Kaufmann (foto: Georg Adamsen)

Revyforfatter Carl-Erik Sørensen, satirens mester, modtog den 24. september 2018 Modersmål-Prisen i Alhambra – museet for humor og satire.

Bo Tao Michaëlis holdt hyldesttalen der motiverede valget af forfatteren til mange af de populæreste revynumre i nyere tid. Carl-Erik Sørensen takkede for Modersmål-Prisen og sang derefter en række revysange fra de over 40 år, han har skrevet revytekster. Med disse revysange fik tilhørerne mange eksempler på den karakteristik, som pressemeddelelsen – gengivet i næste afsnit – nævner. Der var både djævlesplint i øjet og knojern i handsken. Engang var der en, der sagde til Carl-Erik Sørensen, at han havde grinet modvilligt af hans revysange. Det var ifølge Carl-Erik Sørensen den største ros, han nogensinde har fået.

Motivering for Modersmål-Prisen

Dansk rimsmed og revyforfatter leger finurligt og fabelagtigt med det danske sprog, når han får danskerne til at brøle af grin med sine sketcher, monologer og viser. Carl-Erik Sørensen modtager Modersmål-Selskabets pris for sine originale og folkekære tekster, der sprogligt spidder den danske folkesjæl.

Carl-Erik Sørensen, som er født den 4. august 1954, er mest kendt som manden med teksterne, der kan vælte Cirkusrevyens telt på Dyrehavsbakken. Med over 1500 revytekster har han skabt sig et navn og en identitet som en spøjs og sublim rimsmed i den lange flotte og ferme tradition af danske digtere, som kan rime med både mening og galskab.

Han har fortjent Modersmål-Prisen, fordi han er en sofistikeret og original bruger af det danske sprog – på den både frække og fragile facon. Med toner og takter af folkelighed, langluntet listighed og sørgmunter melankoli udfolder Carl-Erik Sørensen sit talent. Lattermild javist, men også med en djævlesplint i øjet og knojern i handsken. Vi ler med Carl-Eriks rim på udsatte steder, med syre i syntaksen og en springskalle i sproget.

Carl-Erik Sørensens revyforfatterskab er i familie med både Jens August Schade, Poeten, Halfdan Rasmussen, Johannes Møllehave og Benny Andersen. Han er også smittet med de satiriske gener fra Ludvig Holberg og Johan Herman Wessel. Carl-Erik Sørensen er med sin despekt for autoriteter aldrig bange for at sove i baronens seng eller skrive Dronningens årlige nytårstale ude på Bakken til Ulf Pilgaard. På vers, rim og strofer leverer han de skæve vinkler, der får os til at se klart, når vi konfronteres med sociale urimeligheder og uretfærdigheder i dagens Danmark.

Modersmål-prisen uddeles hvert år som en påskønnelse af sprogbrugere, der særligt fremragende udtrykker sig efter Modersmål-Selskabets idealer: Klart, udtryksfuldt og med varieret sprogbrug.

Billeder fra prisoverrækkelsen

Bo Tao Michaëlis
Bo Tao Michaëlis holdt hyldesttalen til Carl-Erik Sørensen
Alhambras scene med Morten Wedendahl (tv.) og Carl-Erik Sørensen (th.). Foran scenen Lotte Sørensen (yderst th.) og Bo Tao Michaëlis (næstyderst th.)
Carl-Erik Sørensen synger egne revynumre, akkompagneret af pianist Morten Wedendahl
Carl-Erik Sørensen i nærbillede
Carl-Erik Sørensen sang egne værker
Morten Wedendahl i nærbillede
Pianist og komponist Morten Wedendahl akkompagnerede Carl-Erik Sørensen
Diplom til revyforfatter Carl-Erik Sørensen bl.a. med teksten "VISEKONGEN" og Johannes Møllehaves udtryk "Danmarks viseste visekonge"
Johannes Møllehave har kaldt Carl-Erik Sørensen for »Danmarks viseste visekonge«. Carl-Erik Sørensens satire opfylder til fulde Poul Henningsens krav om at revyen skal ville noget, at den skal være »opdragende«.

Fotos: Kaj Nielsen-Gøgsig
Diplom: Georg Adamsen

Aktivitet og forandring – Bestyrelsens beretning 2017

På vegne af bestyrelsen aflagde Modersmål-Selskabets formand, Mette Bjørnvig Kaufmann, beretning på den ordinære generalforsamling i Kgs. Lyngby den 10. maj 2017.

Forandringens vinde

Det har været en aktiv og initiativrig bestyrelse i det forgangne år, og forandringens vinde har blæst over Modersmål-Selskabet i den forløbne periode. Vi sagde farvel til Michael Blædel, redaktør af Sprog & Samfund og Selskabets årbog gennem det meste af en menneskealder. Michael Blædel havde et tæt samarbejde med den anerkendte layouter og  kunstner, Kitte Fennestad, som døde i efteråret 2016; årbogen, (B)Ordets glæder blev hendes sidste.

Vi siger farvel til Selskabets sekretær Pia Wind, der dog fortsat arbejder for Modersmål-Selskabet, indtil vores nye sekretær, Anne Lisbeth Nielsen, er kørt i stilling. I november måned forlod Jørgen Chr. Wind Nielsen efter eget ønske formandsposten, men fortsatte som fungerende formand frem til årsskiftet 2017. Jørgen fortsætter som bestyrelsesmedlem og medlem af mediegruppen. Vores mangeårige bestyrelsesmedlem og kasserer, Kirsten Fenger, takker af for denne gang og modtager ikke genvalg på indeværende generalforsamling; dette er også tilfældet med vores bestyrelsesmedlem gennem 5 år, Irina Bjørnø, som – ligesom vores suppleant Lars-Ove Sørensen – ikke modtager genvalg. Endelig ønsker Forbundet Kommunikation og Sprog at være frit stillet lokalemæssigt, hvilket betyder, at vi må sige farvel til vores bekvemme mødelokaler, som Forbundet vederlagsfrit har stillet til rådighed gennem en årrække.

Hermed en stor tak til alle, der har bidraget til Modersmål-Selskabets aktiviteter i den forløbne periode, herunder medlemmer, fonde og sponsorer.

De store forandringer har naturligt nok, med en slidt floskel, skabt en vis turbulens. Alligevel har Selskabets bestyrelse gennemført  Modersmål-Selskabets traditionelle aktiviteter og endda mere til. Med Jørgen Christian Wind Nielsens afgang som formand blev næstformand Mette Bjørnvig Kaufmann valgt til ny formand, og bestyrelsesmedlem samt medlem af årbogsudvalget Adam Hyllested blev valgt til ny næstformand.

Dansk Sprognævn

Modersmål-Selskabet er repræsenteret i Dansk Sprognævns repræsentantskab. Også her er der sket en personændring, idet den maksimale repræsentationsperiode for Jørgen Christian Wind Nielsen, to gange fire år, udløb. Med virkning fra januar 2017 repræsenterer Adam Hyllested Selskabet i Dansk Sprognævns repræsentantskab. Også  i relation til Dansk Sprognævn har der været nogen turbulens i kommunikationen, hvilket illustrerer nødvendigheden af, at Modersmål-Selskabet taler med én stemme udadtil. Bestyrelsen vil i den kommende periode arbejde med, dels hvordan Selskabet kan træffe beslutninger og have meninger af sproglig og sprogpolitisk karakter i den offentlige debat, dels med en koordinering af vores kommunikation i egne og andres medier.

Aktiviteter i beretningsåret

Sprogets magt – Kulturen i sproget, sproget i kulturen – Modersmål-Prisen 2016

I et samarbejde med Mediebrugerorganisationen KLF, Kirke & Medier, inviterede Modersmål-Selskabet den 16. september 2016 til en konference om sproget i medierne på Christiansborg. Konferencen ”Sprogets magt – Kulturen i sproget, sproget i kulturen” tog et vigtigt emne op til debat med indlæg fra flere medieordførere og en minister. I forbindelse med konferencen blev udgivet et temahæfte. Mere end 125 personer deltog i konferencen, der også havde besøg af tre tidligere modtagere af Modersmål-Prisen: Naser Khader, Per Vers og Julie Fabricius.

I forlængelse af konferencen blev Modersmål-Prisen 2016 givet til Danmarks uhyre populære digter Søren Ulrik Thomsen, der kvitterede med en fin takketale.

BogForum og debatarrangement i BellaCenter

Modersmål-Selskabet deltog igen i 2016 i BogForum i BellaCenteret. Vi mener, at det er en anderledes og sjov måde at præsentere Selskabet på. Vi tror også, at vi når ud til et publikum, som vi gerne vil mere i kontakt med – f.eks. undervisere og bibliotekarer.

I år afholdt vi også et stort debatarrangement, der trak fulde huse: Temaet var ”Taler vi mindre pænt i dag eller udtrykker vi os bare anderledes”. Arrangementet var en stor succes, og vi overvejer et tilsvarende arrangement i 2017.

Læs mere

Billeder fra modersmålsdagen

Bertel Haarder talte ved modersmålsdagen på Regensen
(Foto: Lone Rytsel)

Folketingsmedlem Bertel Haarder talte ved Den internationale Modersmålsdag den 21. februar.

Det var et særdeles vellykket arrangement med en tale, som I kan læse mere om i næste nummer af Sprog & Samfund, herlige danske sange akkompagneret af Mogens Wenzel Andreasen og desuden taler ved Modersmål-Selskabets nye formand, Mette Bjørnvig Kaufmann, og selskabets nye redaktør, Lise Bostrup.

Mogens Wenzel Andreasen, som en del vil huske fra Kontrapunkt i 1990’erne, og Lise Bostrup
(Foto: Bent Hemmingsen)

Se klip fra aftenen på YouTube: