Per Vers får Modersmål-Prisen 2014

Per Vers får Modersmål-Prisen 2014
Rapkunstneren Per Uldal ‒ bedre kendt som »Per Vers« ‒ får Modersmål-Prisen 2014

Begrundelse for valget af Per Vers

Per Vers kan alt med det danske sprog og får derfor Modersmål-Prisen 2014

Per Vers viser os, at det danske sprog kan alt, for han kan alt med det danske sprog. Per Vers styrker sproget. Han udvikler sproget. Vi låner alle sammen ord og udtryk fra andre sprog og kulturer. Per Vers har lånt en hel genre og fordansket den. Han spreder sprogglæde ved at lege med det danske sprog. Han giver det danske sprog højstatus i en ungdomskultur. Sprogglæden smitter. Derfor får Per Vers Modersmål-Prisen 2014.

Danske Per Vers er kreativ og innovativ

Per Vers er en rapkunstner, en ordkunstner, en ordjonglør, en omvandrende rimordbog, en sprogtroldmand og en usædvanlig sproglig begavelse. For Modersmål-Selskabet er Per Vers også en rollemodel. Han er sprogligt kreativ og innovativ, sådan som vi har brug for det, sådan som man kun kan være det på sit modersmål.

Ordkunstneren Per Vers holder foredrag

Per Vers holder rappede foredrag på folkeskoler, på gymnasier, på højskoler og andre uddannelsesinstitutioner, i fængsler. I Folketinget, for Dansk Sprognævn og i DR. Han indfletter tilhørernes spontane ordforslag i meningsfyldte dansksprogede rimdigte, ord’lympiske lege eller ord’kideer. »Jeg elsker ord, og jeg elsker at nærstudere alle de sætninger, man får smidt i hovedet på vej gennem hverdagen«, udtaler han til en avis. Hans nye plade er sproglig DNA.

Per Vers er begejstret og begejstrer

Per Vers er mere end en rapkunstner. Per Vers deler rundhåndet ud af sin begejstring for det danske sprog. Han udfordrer sine egne grænser. Han holder båltaler, rapper til fordel for kræftramte unge, er på vej med en optræden på Det Kongelige Teater. På hans initiativ udkommer albummet Rødder, hvor 10 rappere tolker 10 gamle danske digte. Per Vers iklæder det talte sprog en ny sprogdragt i en moderne kommunikationsform. Per Vers skaber ny bevidsthed om vigtigheden af det danske sprog.

»Find mig her« på Radio24syv

Da den uafhængige public service radio Radio24syv åbnede den 1. april 2013, blev åbningen markeret med et utraditionelt samarbejde med Per Vers, som til lejligheden lancerede sangen »Find mig her«. Det er en sang, som tager afsæt i Danmark og danskheden anno 2013. »Vi har bedt en af landets skarpeste tekstforfattere om at sætte ord på, hvad det vil sige at være dansk, hvilket vi synes giver god mening for en landsdækkende taleradio«, sagde udsendelsens chef, som gav Per Vers stikordet »døgnet« som det centrale fikspunkt for en radio, der skulle sende døgnet rundt.

Invitation til prisoverrækkelse 10. september 2014 kl. 17

Modersmål-Selskabet indbyder til overrækkelse af Modersmål-Prisen 2014 onsdag den 10. september 2014 kl. 17 på Gladsaxe Gymnasium, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg, hvor den tidligere Gladsaxe Teatersal nu er en del af gymnasiet.

Alle er velkomne, og adgangen er gratis, men forhåndstilmelding er nødvendig.

Tilmelding med navne på deltagerne sker til Modersmål-Selskabets sekretær pr. mail til sekretæren. Tilmelding kan også ske som brev til Pia Wind, Mylius Erichsens Allé 27, 2900 Hellerup, evt. pr. telefon 44 98 16 50 (kasserer Kirsten Fenger).

Husk tilmelding snarest, hvis du vil være sikker på plads. Der er et begrænset antal pladser. Modtaget tilmelding bekræftes skriftligt efter den 15. august 2014.

Oplev også Per Vers i Skibelund Krat

Oplev Per Vers i Skibelund Krat den 21. juni kl. 14.00-16.00 på KØS Danmarkstour. Skibelund Krat blev skabt til fællesskab om det danske sprog, demokrati og kultur efter nederlaget til tyskerne i 1864. Det fik status som et levende mødested for folkemøder med tusindvis af deltagende med stærke rødder i højskolekulturen. Kan den kultur vækkes til live i 2014?

Kontakt

Modersmål-Selskabets formand, Jørgen Christian Wind Nielsen
39 62 27 20
20 35 86 75
E-mail: sek@modersmaalselskabet.dk

Downloads

 

Pressemeddelelse: Modersmål-Prisen 2014 til Per Vers

Pressemeddelelse: Modersmål-Prisen 2014 til Per Vers

Foto af Per Vers, modtager af Modersmål-Prisen 2014

Per Vers, foto af Peter L. Nielsen

Debatmøde om Modersmål-Prisen og generalforsamling

Lektor Pia Quist har for nogen tid siden skrevet en lille analyse af de første 30 modtagere af Modersmål-Prisen. Hun konkluderede, at

den gennemsnitlige pris-værdige modersmålstalende er en hvid, københavnsk mand med mindst 50 års livserfaring i bagagen. Han kan godt være forfatter eller skuespiller, men det er mere sandsynligt, at han er akademiker eller journalist. Dvs. han tilhører vores samfunds øvre socialgrupper. I sprogforskningen er den midaldrende, hvide øvre-middelklasse-mand en familiær figur. Uden at det nødvendigvis har været ekspliciteret, er det denne figur, der er blevet anset som inkarnatoren af det korrekte og autentiske sprog. Dvs. det sprog som alle andres sprog anses som afarter af – kvindernes, børnenes, de unges, arbejdernes, indvandrernes sprog …

På debatmødet inden generalforsamlingen 10. maj holder Pia Quist et oplæg med titlen “Hvad gør modersmålet prisværdigt?” Kom og hør, hvordan hun beskriver prismodtagerne og tag del i debatten. Som sprogforsker vil Pia Quist utvivlsomt sætte pris på modspil, både til hendes konkrete analyser og/eller konklusioner, og til de forudsætninger, hun lægger til grund. Eller måske synes du blot, at der kan være noget at tilføje?

Du kan læse Pia Quists artikel “Modersmålet – status i anledning af Modersmål-Selskabets 30 års jubilæum” i Dansk Noter 2009, nr. 4, s. 10-13.

Debatmødet begynder kl. 17, hvorefter Modersmål-Selskabets ordinære generalforsamling afholdes.

Debatmøde og generalforsamling 10. maj 2011 kl. 17-20 i Metronomen (det tidligere Byggeriets Hus), Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg.

Skuespiller Susse Wold modtager Modersmål-Prisen

Modersmål-Prisen 2010 blev overrakt til skuespiller Susse Wold ved et arrangement onsdag 1. september 2010 i Riddersalen på Frederiksberg.

Formanden holder tale for Susse Wold

 Susse Wold modtager Modersmål-Prisen

Susse Wold læser H. C. Andersens eventyr “Tepotten”

Efter prisoverrækkelsen var Modersmål-Selskabet vært ved en reception for prismodtageren

Susse Wold og Bent Mejding