Da der blev sat pris på Per Vers

Per Vers fik Modersmål-Prisen 2014
Per Vers fik Modersmål-Prisen 2014

Den 10. september fik rapkunstneren Per Vers overrakt Modersmål-Prisen 2014 ved et utraditionelt show i Gladsaxe gamle Teatersal på Gladsaxe Gymnasium. Overrækkelsen refereres i september-nummeret af medlemsbladet Sprog & Samfund sammen med formandens tale til prismodtageren.

Normalt bringes samtidig prismodtagerens takketale, men i dette tilfælde var den umulig at gengive talen på tryk. Den skal både ses og høres, og derfor har bestyrelsesmedlem Irina Bjørnø heldigvis lavet en videooptagelser med et 12 minutters sammenklip af Prisoverrækkelsen, som kan ses på YouTube.

Prisoverrækkelsen vakte også opmærksomhed i medierne. Forud bragte både dagbladene Politiken og Berlingske portrætomtaler af Per Vers, og på selve dagen var der en utraditionel omtale i radioen i DR P1 morgen kl. 8-9, og om aftenen bragte TV2 i sin udsendelse kl. 22 resultatet af, at et kamerahold havde fulgt Per Vers hele dagen.

Ved bestyrelsens efterfølgende private sammenkomst med prismodtageren og hans kone fik Per Vers overrakt en specialdesignet t-shirt, som han straks afprøvede.

Fotografer: Svend Nielsen samt Ingrid Carlsen (billedet af Kristina og Per Vers)

Per Vers får Modersmål-Prisen 2014

Per Vers får Modersmål-Prisen 2014
Rapkunstneren Per Uldal ‒ bedre kendt som »Per Vers« ‒ får Modersmål-Prisen 2014

Begrundelse for valget af Per Vers

Per Vers kan alt med det danske sprog og får derfor Modersmål-Prisen 2014

Per Vers viser os, at det danske sprog kan alt, for han kan alt med det danske sprog. Per Vers styrker sproget. Han udvikler sproget. Vi låner alle sammen ord og udtryk fra andre sprog og kulturer. Per Vers har lånt en hel genre og fordansket den. Han spreder sprogglæde ved at lege med det danske sprog. Han giver det danske sprog højstatus i en ungdomskultur. Sprogglæden smitter. Derfor får Per Vers Modersmål-Prisen 2014.

Danske Per Vers er kreativ og innovativ

Per Vers er en rapkunstner, en ordkunstner, en ordjonglør, en omvandrende rimordbog, en sprogtroldmand og en usædvanlig sproglig begavelse. For Modersmål-Selskabet er Per Vers også en rollemodel. Han er sprogligt kreativ og innovativ, sådan som vi har brug for det, sådan som man kun kan være det på sit modersmål.

Ordkunstneren Per Vers holder foredrag

Per Vers holder rappede foredrag på folkeskoler, på gymnasier, på højskoler og andre uddannelsesinstitutioner, i fængsler. I Folketinget, for Dansk Sprognævn og i DR. Han indfletter tilhørernes spontane ordforslag i meningsfyldte dansksprogede rimdigte, ord’lympiske lege eller ord’kideer. »Jeg elsker ord, og jeg elsker at nærstudere alle de sætninger, man får smidt i hovedet på vej gennem hverdagen«, udtaler han til en avis. Hans nye plade er sproglig DNA.

Per Vers er begejstret og begejstrer

Per Vers er mere end en rapkunstner. Per Vers deler rundhåndet ud af sin begejstring for det danske sprog. Han udfordrer sine egne grænser. Han holder båltaler, rapper til fordel for kræftramte unge, er på vej med en optræden på Det Kongelige Teater. På hans initiativ udkommer albummet Rødder, hvor 10 rappere tolker 10 gamle danske digte. Per Vers iklæder det talte sprog en ny sprogdragt i en moderne kommunikationsform. Per Vers skaber ny bevidsthed om vigtigheden af det danske sprog.

»Find mig her« på Radio24syv

Da den uafhængige public service radio Radio24syv åbnede den 1. april 2013, blev åbningen markeret med et utraditionelt samarbejde med Per Vers, som til lejligheden lancerede sangen »Find mig her«. Det er en sang, som tager afsæt i Danmark og danskheden anno 2013. »Vi har bedt en af landets skarpeste tekstforfattere om at sætte ord på, hvad det vil sige at være dansk, hvilket vi synes giver god mening for en landsdækkende taleradio«, sagde udsendelsens chef, som gav Per Vers stikordet »døgnet« som det centrale fikspunkt for en radio, der skulle sende døgnet rundt.

Invitation til prisoverrækkelse 10. september 2014 kl. 17

Modersmål-Selskabet indbyder til overrækkelse af Modersmål-Prisen 2014 onsdag den 10. september 2014 kl. 17 på Gladsaxe Gymnasium, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg, hvor den tidligere Gladsaxe Teatersal nu er en del af gymnasiet.

Alle er velkomne, og adgangen er gratis, men forhåndstilmelding er nødvendig.

Tilmelding med navne på deltagerne sker til Modersmål-Selskabets sekretær pr. mail til sekretæren. Tilmelding kan også ske som brev til Pia Wind, Mylius Erichsens Allé 27, 2900 Hellerup, evt. pr. telefon 44 98 16 50 (kasserer Kirsten Fenger).

Husk tilmelding snarest, hvis du vil være sikker på plads. Der er et begrænset antal pladser. Modtaget tilmelding bekræftes skriftligt efter den 15. august 2014.

Oplev også Per Vers i Skibelund Krat

Oplev Per Vers i Skibelund Krat den 21. juni kl. 14.00-16.00 på KØS Danmarkstour. Skibelund Krat blev skabt til fællesskab om det danske sprog, demokrati og kultur efter nederlaget til tyskerne i 1864. Det fik status som et levende mødested for folkemøder med tusindvis af deltagende med stærke rødder i højskolekulturen. Kan den kultur vækkes til live i 2014?

Kontakt

Modersmål-Selskabets formand, Jørgen Christian Wind Nielsen
39 62 27 20
20 35 86 75
E-mail: sek@modersmaalselskabet.dk

Downloads

 

Pressemeddelelse: Modersmål-Prisen 2014 til Per Vers

Pressemeddelelse: Modersmål-Prisen 2014 til Per Vers

Foto af Per Vers, modtager af Modersmål-Prisen 2014

Per Vers, foto af Peter L. Nielsen

Invitation til arrangement 21. juni 2014: Debat, fællessang og rap i Skibelund Krat

KØS – museum for kunst i det offentlige rum inviterer alle Modersmål-Selskabets medlemmer til at deltage i et arrangement i Skibelund Krat lørdag den 21. juni 2014 kl. 14. Arrangementet tager form som en debat med indlagt fællessang og rap, der sætter fokus på Skibelund Krats status som en mindepark med stærke rødder i højskolekulturen.

I Skibelund Krat står Niels Hansen Jacobsens skulptur »Modersmålet« til minde om Sønderjyllands digter Edvard Lembcke og Sønderjyllands historieskriver A.D. Jørgensen. Læs endelig den artikel, Modersmål-Selskabets næstformand, Henrik Munck, har skrevet om »Modersmålet«.

Arrangementet i Skibelund Krat

Skibelund Krat blev skabt til fællesskab om det danske sprog, demokrati og kultur efter nederlaget til tyskerne i 1864. Det fik status som et levende mødested for folkemøder med tusindvis af deltagende med stærke rødder i højskolekulturen. Kan den kultur vækkes til live i 2014?

Det er emnet for en paneldebat. Paneldeltagerne er Jørgen Kloppenborg-Skrumsager, tidl. formand i Skibelundforeningen; Mads Rykind-Eriksen, forstander Rødding Højskole og Inge Adriansen, inspektør på Sønderborg Slot og mindeekspert.

Arrangementet byder også på fællessang med Kristian la Cour og en optræden af Per Vers.

KØS’ Danmarkstour

Turen, som har til formål at sætte mindesmærker til debat har indtil videre bragt os ud til 7 forskellige mindesmærker i bl.a. Vangede, Roskilde, Odense og Århus. Hvert sted har journalist Torben Steno været vært for et debatarrangement med nogle paneldeltagere, som alle har en relation til monumentet, stedet eller begivenhederne som mindesmærket er rejst over.

Læs mere i KØS’ pressemeddelelse:

KØS Danmarkstur – Mød os til fællessang i Skibelund Krat

KØS Danmarkstur – Mød os til fællessang i Skibelund Krat 21. juni 2014