Sprog og etik på Modersmålsdagen 2012

Anne-Marie Mai, Etisk RådSproget fragter altid etiske værdier med sig, som påvirker os og har indflydelse på den måde, hvorpå vi som mennesker ser og fortolker vores helbred, sundhed og sygdom. Men sproget er ikke et gennemsigtigt medie for glasklare beskeder og letbegribelige diagnoser. Derfor har Etisk Råd sat fokus på sprog og etik (link opdateret januar 2016).

For gang på gang møder vi som danskere sundhedsvæsenet og vel at mærke i mange situationer: fra den banale forbinding af en lille skramme til den livstruende sygdom og det dybe lettelsens suk over en virksom kur eller en afblæst fare. Sproget skal i brug og kommer i brug, når hvad enten patienten er rask eller syg.

På Modersmålsdagen inviterer Modersmål-Selskabet til møde med Anne-Marie Mai, nyt medlem af Etisk Råd. Mai er filosof og professor på Institut for Litteratur, Kultur og Medier. Hun har blandt andet skrevet om danske digtere i det 20. århundrede og har for nylig modtaget den prestigefyldte formidlingspris fra Statens Kunstråd.

Etisk Råd ønsker ikke at være sproglig overdommer, men at rejse diskussioner om etik og sprog og forhåbentlig øge opmærksomheden over for den måde, sproget bruges på i officielle pjecer og vejledninger, i sundhedskampagner og i mediernes omtale af sundhed og sygdom. Modersmål-Selskabet vil gerne deltage i denne diskussion.

Arrangementet foregår hos Forbundet Kommunikation og Sprog, Hauser Plads 20, 3. sal, København K tirsdag 21. februar 2012 kl. 17.30-19.30.

Mødet er åbent for alle interesserede, men der er begrænset plads. Hvis du ikke er medlem af Modersmål-Selskabet, bedes du tilmelde dig til Selskabets sekretær, Pia Wind: sek@modersmaalselskabet.dk.

Kom og hør Anne-Marie Mai tale om sprog og etik med fokus på sundhedsvæsenet. Der serveres efterfølgende et lille glas.

Modersmålsdagen og modersmålets retskrivning

Dr.phil. Henrik Galberg Jacobsen, fotograferet af Ingrid Carlsen
Dr.phil. Henrik Galberg Jacbosen (Foto: Ingrid Carlsen)

Mandag den 21. februar 2011 kl. 17-19 markerer Modersmål-Selskabet den internationale modersmålsdag. Professor, dr.phil. Henrik Galberg Jacobsen vil komme og fortælle om dansk retskrivnings historie. Henrik er en strålende oplægsholder, og der vil være rig lejlighed til debat – glæd dig til denne aften.

Titlen på Galberg Jacobsens foredrag er ”Modersmålets retskrivning”, undertitlen er ”Episoder i den danske retskrivnings historie i de sidste ca. 200 år”.

Henrik Galberg Jacobsens doktorafhandling
Henrik Galberg Jacobsens doktorafhandling

Henrik Galberg Jacobsen forsvarede sin doktordisputats Ret og Skrift. Officiel dansk retskrivning 1739-2005 på Syddansk Universitet 7. maj 2010. Opponenternes konklusion på deres bedømmelsesarbejde lød:

Henrik Galberg Jacobsen har med sin afhandling leveret et særdeles omfattende, omhyggeligt udført og ned i detaljen veldokumenteret stykke grundforskning der muliggør megen ny forskning. Der er tale om et fortjenstfuldt arbejde der må blive et standardværk i dansk sprogforskning (Indstillingen af 12.8.2009).

Henrik Galberg Jacobsen har med sin afhandling dokumenteret “betydelig videnskabelig indsigt og modenhed” og med sin afhandling “bragt videnskaben et væsentligt skridt videre”, med bekendtgørelsens ord (par. 3, stk. 2).

Til lykke med denne kraftpræstation!

Henrik Galberg Jacobsen har blandt andet været ansat i Dansk Sprognævn, han har skrevet Sprognævnets historie, og han har været en af de centrale personer bag forskellige varianter af nyt komma.

Modersmålsdagen er indstiftet af Unesco i 1999 og har “til formål at fremme sproglig mangfoldighed og flersprogethed i hele verden”.

Arrangementet foregår kl. 17.00-19.00 på Hauser Plads 20, 3. sal, hos Forbundet Kommunikation og Sprog. Der vil være en sandwich og et glas vin.