100-års-jubilæum for Afdeling for Dialektforskning

20. februar 2009 var der stor fest på Københavns Universitet for, hvad der dengang hed ”Udvalg for Folkemaal”. Hendes Majestæt Dronning Margrethe deltog sammen med ca. 200 dialektinteresserede. Her iblandt fem bestyrelsesmedlemmer fra Vendsyssel-Gildet. Mange journalister, fotografer og TV2 var på pletten.

Jann Scheuer, leder af Afdeling for Dialektforskning, udtrykte glæde over den store deltagelse/interesse for dialekter. MUKO sang rigtig flot, også på flere dialekter.

Foredrag om historien bag og udviklingen til i dag blev holdt af dialektforskere. De foretrukne dialekter var bornholmsk, københavnsk og fynsk! Udeladelse af udforskning af dansk dialekt og talesprog i Vendelbomålet giver ansporing til yderligere PR for Vendsyssel-Gildet, så forskningen får øje på den del af Danmarks kulturarv, som ligger nord for Limfjorden.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. deltog i Afdeling for Dialektforsknings 100-års-jubilæum 20-02-2009
Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. deltog i jubilæet

Festen sluttede med en flot reception og flere faglige indlæg og desuden rundvisning på Forskningsbiblioteket, som rummer 50.000 bind. Jubilæumsantologi 2009 (se illustrationen) kan købes i boghandelen eller på Museum Tusculanums Forlag.

Dialektaften med vendelbomål og københavnsk

Den 4. august 2007 var medlemmer af Vendsyssel-Gildet på bustur til København.

Vendsyssel-Gildet er foreningen til bevarelse af Vendelbomålet, og i samarbejde med Modersmål-Selskabet arrangeredes dialektaften med fællesspisning, underholdning og fællessang på Brasserie Globe tæt ved Københavns Hovedbanegård.

Underholdning på og om vendelbomål ved Ingrid Carlsen
Ingrid er født i Østvendsyssel, flyttet til Sjælland i 1975. Bruger dialekten så tit som muligt i kontakt med andre vendelboer, som vil kendes ved deres dialekt.

Sekretær på skolebibliotek.

Underholdning på og om københavnsk ved Claus Tilling
Claus er født og opvokset i København. Opdraget til ikke at tale alt for københavnsk, men gør det vist nok alligevel, især i ubevogtede øjeblikke.

Cand.mag. i dansk og retorik, seminarielektor i en menneskealder.