Billeder fra debatmøde med Pia Quist og generalforsamling 2011

debatmoede-og-generalforsamling-modersmaalsselskabet-10-maj-2011-metronomen-138Modersmål-Selskabets nye bestyrelse (fra venstre mod højre): Næstformand og sekretær Henrik Munck, Gerda Thastum Leffers, formand Jørgen Christian Wind Nielsen, Adam Hyllested, Katrine Bøgh Brixen, Ingrid Carlsen, Claus Tilling, kasserer Kirsten Fenger og Georg S. Adamsen.

Update: Se også Pia Quists oplæg (med eksternt link).

Fotograf: Kaj Nielsen-Gøgsig

Dialektaften med vendelbomål og københavnsk

Den 4. august 2007 var medlemmer af Vendsyssel-Gildet på bustur til København.

Vendsyssel-Gildet er foreningen til bevarelse af Vendelbomålet, og i samarbejde med Modersmål-Selskabet arrangeredes dialektaften med fællesspisning, underholdning og fællessang på Brasserie Globe tæt ved Københavns Hovedbanegård.

Underholdning på og om vendelbomål ved Ingrid Carlsen
Ingrid er født i Østvendsyssel, flyttet til Sjælland i 1975. Bruger dialekten så tit som muligt i kontakt med andre vendelboer, som vil kendes ved deres dialekt.

Sekretær på skolebibliotek.

Underholdning på og om københavnsk ved Claus Tilling
Claus er født og opvokset i København. Opdraget til ikke at tale alt for københavnsk, men gør det vist nok alligevel, især i ubevogtede øjeblikke.

Cand.mag. i dansk og retorik, seminarielektor i en menneskealder.

Modersmål-Prisen 2004 uddelt

Professor Erik Hansen modtager Modersmål-Prisen 2004
Professor Erik Hansen og seminarielektor Claus Tilling. Foto: Hasse Ferrold

Professor emeritus Erik Hansen modtog lørdag eftermiddag Modersmål-Selskabets Modersmål-Pris 2004. Det skete ved Modersmål-Selskabets jubilæumsfest i Landstingssalen på Christiansborg.

– Din folkeoplysende indsats består i at have hjulpet utallige mennesker til at få øje på sprogets raffinerede system og at glæde sig ved det, udtalte bestyrelsesmedlem Claus Tilling i selskabets tale til Erik Hansen.

– Da du for mere end et halvt år siden fik at vide at Modersmål-Selskabet ville give dig Modersmål-Prisen, havde du nærmest en indvending: Du skulle da ikke have prisen for at have passet dit arbejde på universitetet, fortalte Claus Tilling, der er cand.mag. og seminarielektor. Han fortsatte:

– Det er heller ikke det der ligger bag. Du får først og fremmest prisen for din formidling af viden om det danske sprog. Som sprogvidenskabsmand står du på skuldrene af store sprogforskere som Louis Hjelmslev og Paul Diderichsen. Som formidler har du personligt leveret en enestående bedrift gennem talrige avisartikler – mange under pseudonymet Magister Stygotius – og ikke mindst har mange elsket at høre dine indlæg i sprogminuttet i radioen. Du har fanget udtryk i tiden og vist hvordan der er sket små forskydninger i sprogbrugen, hvorfor man med rette kan undre sig over modeudtryk, eller hvordan sprogbrugen afspejler ændringer i hverdagen og kulturen.

Claus Tilling kom også ind på Erik Hansens 18 år som formand for Dansk Sprognævn (1985-2003):

– Mange har i tidens løb givet Sprognævnet og i særdeleshed Erik Hansen skylden for ikke at kunne bremse sprogets udvikling. De der har søgt nærmere oplysning og har givet sig tid til at lytte til argumentationen, har kunnet få forklaring og velovervejet vejledning. Jeg har forstået en grundlæggende holdning hos dig således: Hvis der er valg mellem flere forskellige sproglige former, gør man klogt i at vælge den form der ikke virker frastødende på den eller de personer man ønsker at komme i kontakt med. Det er da ikke tegn på hverken vilkårlighed eller holdningsløshed.

I sin takketale talte Erik Hansen om en efter hans mening udbredt ringeagt for det danske sprog. En ringeagt, som han forklarede med:

– Snobberi for det udenlandske, traditionen for at vi ikke tager os selv rigtig alvorligt, generthed over at vi er så få og små osv. Men der er også noget som skyldes forsætlige fejlbedømmelser af det rent sproglige.

Erik Hansen tilbageviste derefter argumenter om, at det danske sprog skulle rumme færre ord end andre af verdens store sprog, at dansk skulle være mindre nuanceret, eller at fremmede sprog skulle være klarere.

– En dansk forfatter har med triumferende vankundighed karakteriseret det danske sprog som “en lavstammet bastard” som han dog opfordrer os til at elske og agte. Det er naturligvis et falsk og ondsindet signalement. Det danske sprog er en højbåren jomfru og en ædel kongebrud, og det kræver ingen overvindelse at agte og ære hende. Det har hun krav på – og hun har også sine krav til os, sluttede han.

Jubilæumsfesten fortsatte efter prisoverrækkelsen med en festtale ved skuespiller Jesper Klein, oplæsning ved Benny Andersen og korsang ved Blaagaard Kammerkor.

Baggrundsoplysninger:

Erik Hansen, modtager af Modersmål-Prisen 2004, er ophavsmand til en lang række artikler, bøger og andre skrifter om det danske sprog. Han er 73 år og var indtil 2000 professor i dansk sprog ved Københavns Universitet. Fra 1985 til 2003 var han formand for Dansk Sprognævn. For mange årgange står han derfor som sprogprofessoren. Yderligere biografiske oplysninger kan findes i Kraks Blå Bog.