Aktivitet og forandring – Bestyrelsens beretning 2017

På vegne af bestyrelsen aflagde Modersmål-Selskabets formand, Mette Bjørnvig Kaufmann, beretning på den ordinære generalforsamling i Kgs. Lyngby den 10. maj 2017.

Forandringens vinde

Det har været en aktiv og initiativrig bestyrelse i det forgangne år, og forandringens vinde har blæst over Modersmål-Selskabet i den forløbne periode. Vi sagde farvel til Michael Blædel, redaktør af Sprog & Samfund og Selskabets årbog gennem det meste af en menneskealder. Michael Blædel havde et tæt samarbejde med den anerkendte layouter og  kunstner, Kitte Fennestad, som døde i efteråret 2016; årbogen, (B)Ordets glæder blev hendes sidste.

Vi siger farvel til Selskabets sekretær Pia Wind, der dog fortsat arbejder for Modersmål-Selskabet, indtil vores nye sekretær, Anne Lisbeth Nielsen, er kørt i stilling. I november måned forlod Jørgen Chr. Wind Nielsen efter eget ønske formandsposten, men fortsatte som fungerende formand frem til årsskiftet 2017. Jørgen fortsætter som bestyrelsesmedlem og medlem af mediegruppen. Vores mangeårige bestyrelsesmedlem og kasserer, Kirsten Fenger, takker af for denne gang og modtager ikke genvalg på indeværende generalforsamling; dette er også tilfældet med vores bestyrelsesmedlem gennem 5 år, Irina Bjørnø, som – ligesom vores suppleant Lars-Ove Sørensen – ikke modtager genvalg. Endelig ønsker Forbundet Kommunikation og Sprog at være frit stillet lokalemæssigt, hvilket betyder, at vi må sige farvel til vores bekvemme mødelokaler, som Forbundet vederlagsfrit har stillet til rådighed gennem en årrække.

Hermed en stor tak til alle, der har bidraget til Modersmål-Selskabets aktiviteter i den forløbne periode, herunder medlemmer, fonde og sponsorer.

De store forandringer har naturligt nok, med en slidt floskel, skabt en vis turbulens. Alligevel har Selskabets bestyrelse gennemført  Modersmål-Selskabets traditionelle aktiviteter og endda mere til. Med Jørgen Christian Wind Nielsens afgang som formand blev næstformand Mette Bjørnvig Kaufmann valgt til ny formand, og bestyrelsesmedlem samt medlem af årbogsudvalget Adam Hyllested blev valgt til ny næstformand.

Dansk Sprognævn

Modersmål-Selskabet er repræsenteret i Dansk Sprognævns repræsentantskab. Også her er der sket en personændring, idet den maksimale repræsentationsperiode for Jørgen Christian Wind Nielsen, to gange fire år, udløb. Med virkning fra januar 2017 repræsenterer Adam Hyllested Selskabet i Dansk Sprognævns repræsentantskab. Også  i relation til Dansk Sprognævn har der været nogen turbulens i kommunikationen, hvilket illustrerer nødvendigheden af, at Modersmål-Selskabet taler med én stemme udadtil. Bestyrelsen vil i den kommende periode arbejde med, dels hvordan Selskabet kan træffe beslutninger og have meninger af sproglig og sprogpolitisk karakter i den offentlige debat, dels med en koordinering af vores kommunikation i egne og andres medier.

Aktiviteter i beretningsåret

Sprogets magt – Kulturen i sproget, sproget i kulturen – Modersmål-Prisen 2016

I et samarbejde med Mediebrugerorganisationen KLF, Kirke & Medier, inviterede Modersmål-Selskabet den 16. september 2016 til en konference om sproget i medierne på Christiansborg. Konferencen ”Sprogets magt – Kulturen i sproget, sproget i kulturen” tog et vigtigt emne op til debat med indlæg fra flere medieordførere og en minister. I forbindelse med konferencen blev udgivet et temahæfte. Mere end 125 personer deltog i konferencen, der også havde besøg af tre tidligere modtagere af Modersmål-Prisen: Naser Khader, Per Vers og Julie Fabricius.

I forlængelse af konferencen blev Modersmål-Prisen 2016 givet til Danmarks uhyre populære digter Søren Ulrik Thomsen, der kvitterede med en fin takketale.

BogForum og debatarrangement i BellaCenter

Modersmål-Selskabet deltog igen i 2016 i BogForum i BellaCenteret. Vi mener, at det er en anderledes og sjov måde at præsentere Selskabet på. Vi tror også, at vi når ud til et publikum, som vi gerne vil mere i kontakt med – f.eks. undervisere og bibliotekarer.

I år afholdt vi også et stort debatarrangement, der trak fulde huse: Temaet var ”Taler vi mindre pænt i dag eller udtrykker vi os bare anderledes”. Arrangementet var en stor succes, og vi overvejer et tilsvarende arrangement i 2017.

Læs mere

Læs reportage fra Årbogspræsentation 2016

Årbogspræsentation 2016 på Københavns Rådhus
Årbogspræsentation 2016 foregik på det smukke Københavns Rådhus

Kære årbogsforfattere, kære Peter Abrahamsen, kære gæster, kære medlemmer.

Velkommen til præsentationen af Modersmål-Selskabets årbog 2016 her i den gamle hovedkasse på Københavns smukke rådhus. Sidst jeg var her var til Kejser Alexander III og den danske Kejserinde Dagmars 150 års jubilæumsbal. Det er ikke så længe siden, det var den 5. november. Dér fungerede hovedkassen som omklædningsrum for damerne.

Blandt arrangørerne af det kæmpe bal var vores bestyrelsesmedlemmer Irina Bjørnø og Lars Ove Sørensen. Nu har de fået os tilbage på rådhuset. Tak for det.

Omslaget på den nye årbog er udført af kunstner og grafiker Kitte Fennestad, som desværre lige er død. Kitte Fennestad lavede den første årbog for Modersmål-Selskabet i 1995, »Det synlige sprog«. Siden da har der været et tæt samarbejde mellem Kitte Fennestad og Modersmål-Selskabet i forbindelse med udgivelsen af vores årbøger. Det er på sin plads her i dag at erindre om og sige tak for samarbejdet. Men vi skal til den nye årbog.

Med disse ord indledte formanden præsentationen af Selskabets årbog, nr. 37 i rækken, BOrdets glæder. Medlem af årbogsudvalget og bestyrelsen Lise Bostrup præsenterede efterfølgende Peter Abrahamsen med blandt andre disse ord: »Peter Abrahamsen er jo ikke ›bare‹ en musiker og sanger, som vi alle sammen kender fra dansktoppen og programmer i radio og tv, men også en fremragende kok, der sågar underviser i at lave cajun-mad på AOF i Slagelse. Peter har spillet rock og country, men de seneste år har han vendt sin interesse mod den danske sangskat, og han har lavet sin egen fortolkning af sange af blandt andre Jeppe Aakjær, en ›hverdagsdansk fortolkning‹. Peter Abrahamsen er tillige formand for Aarestrup-foreningen i Nysted.«

Peter Abrahamsen synger og fortæller under Årbogspræsentation 2016
Peter Abrahamsen

Peter Abrahamsen indledte med sangen »Nu tændes stjernen«, efterfulgt af »Til en Veninde«, charmerende pakket ind i anekdoter om Emil Aarestrups liv og levned.

Bestyrelsesmedlem og også medlem af Modersmål-Selskabets årbogsudvalg Claus Tilling præsenterede herefter årbogens forskellige artikler. Først forordet ved Gerda Thastum Leffers, der sætter rammen for årbogens tema: måltidets løfterigdom. Claus Tilling citerede fra Farinelli, som den ældre del af den danske befolkning vil være bekendt med, »Herren, som skabte alt på jord, skabte vel også dette bord«, fremført af Poul Bundgaard. Claus Tilling talte blandt andet om en filosofisk og naturvidenskabelig tilgang til temaet, om sprogets bundethed til tiden, om samtalerne i køkkenet.

Elisabeth Sinding, bidragyder til årbogen, afløste i 2001 Gerda Thastum Leffers på formandsposten i Modersmål-Selskabet og beklædte formandsposten frem til 2004. Elisabeth Sinding takkede for muligheden for at bidrage til årbogen. Elisabeth takkede Gerda Leffers for det smukke forord, der spændstigt bandt de forskellige indlæg i årbogen sammen. Elisabeth fortalte også om sit samarbejde med Kitte Fennestad. I sine overvejelser om sit bidrag til årbogen fortale Elisabeth Sinding, at hun for sig havde set dén bordherre, der udelukkende talte om sig selv, eller endnu værre, så lige igennem én. Med udgangspunkt i disse overvejelser havde Elisabeth vendt sig til Emma Gad, som man jo grinede ad i 80’erne. Men som det så ofte viser sig, »far har altid ret«. Der er stor inspiration at hente i Emma Gad. Stor inspiration er der også at hente i Elisabeths ældrekollektiv, hvor der bor omkring 140 personer. Muligheden for at spise varm mad midt på dagen giver også mulighed for at møde mange mennesker, hvis man selv vil, for at cirkulere mellem bordene, føre »small talk« som i en lille landsby. Med tiden sætter man stor pris på at tale om de små ting.

Mogens Lykketoft og Hanne Holm deltog i Årbogspræsentation 2016
Mogens Lykketoft og Hanne Holm

Medforfatterne Mogens Lykketoft og Hanne Holm fortalte om deres eksperimenter med klima og bæredygtig mad, der havde været et tema for FN’s Generalforsamling. Mogens og Hanne havde via Skype kokkereret tværs over Atlanten i dialog med en gruppe i Danmark og på den måde udvekslet synspunkter og erfaringer. Mogens Lykketoft fortalte, at han faktisk har fået hele Gustav Wieds middag serveret på Hotel Prindsen i Roskilde, dog med vagtelæg i stedet for vibeæg, der i mellemtiden er blevet fredet. »Hold jer for næsen og stol på fiskesaucen«, sluttede Hanne Holm.

De cirka 65 fremmødte var begejstrede. Peter Abrahamsen sluttede af med Kaj Munks »Lykken gik ved min side, og lykken var ikke min«, anekdoter fra Vandkunsten i København, samt Jeppe Aakjærs tekst »Fuldmånen stille sejler«. Peter afsluttede med »Auld Lang Syne«/»Skuld gammel venskab« på »hverdagsdansk«, der som forudset gav anledning til debat. Arrangementet blev afsluttet med Modersmål-Selskabets snart traditionelle kage.

(Billeder af Ingrid Carlsen og Kaj Gøgsig Nielsen)

Overrækkelse af Modersmål-Prisen 2016 til Søren Ulrik Thomsen

Modtager af Modersmål-Prisen 2016, Søren Ulrik Thomsen, og formand for Modersmål-Selskabet, Jørgen Christian Wind Nielsen
Modtager af Modersmål-Prisen 2016, Søren Ulrik Thomsen, og formand for Modersmål-Selskabet, Jørgen Christian Wind Nielsen, som begrundede valget af Søren Ulrik Thomsen
Som annonceret før sommerferien, blev digter Søren Ulrik Thomsen modtager af Modersmål-Prisen 2016. Prisen blev overrakt til ham på Christiansborg den 16. september. Valget af ham begrundes kortfattet i pressemeddelelsen. På Christiansborg redegjorde Jørgen Christian Wind Nielsen, Modersmål-Selskabets formand, for, hvorfor Søren Ulrik Thomsen var den selvskrevne modtager af Modersmål-Prisen 2016. Jørgen Christian Wind Nielsen sagde bl.a.:

H.C. Andersen har skrevet: »Vort danske modersmål har en farverigdom, en afveksling i udtryk, der betegner de forskellige stemninger«. Man skulle tro, at H.C. Andersen havde læst Søren Ulrik Thomsen. »Det tætteste, vi kommer en dansk nationaldigter«, kalder Kizaja Ulrikke Routhe-Mogensen dig i Politiken.

Søren Ulrik Thomsen lægger selv vægt på (se fx denne video: https://www.youtube.com/watch?v=BY-VLktkG30), at han kun skal skrive digte, der er vigtige for ham at skrive. Det er digtenes nødvendighed, der gør dem til digte, som Jørgen Christian Wind Nielsen sagde:

Du har sagt, at man gennem øvelse kan blive en dygtig sproghåndværker. Men som digter skal man passe på ikke at blive for dygtig, tilføjer du. Hvad der gør dine digte til kunst, er deres nødvendighed. Man bliver bedre til et håndværk, også skrivehåndværket, men ikke bedre til at skabe kunst. Her starter man forfra hver gang.

Efter overrækkelsen af Modersmål-Prisen 2016, der er på 10.000 kr., samt diplom og blomster, holdt Søren Ulrik Thomsen sin takketale. Forlægger, cand.mag. Lise Bostrup har skrevet et referat af Søren Ulrik Thomsens takketale til Sprog & Samfund (2016, nr. 3, som i skrivende stund er på vej til medlemmerne og senere bliver tilgængelig her på hjemmesiden). Her er en lille smagsprøve fra Bostrups fine referat:

»At sproget ikke bare er en spejling af et forud givent indhold, men selv skaber ny betydning, er en helt central erfaring i alt, hvad Thomsen har skrevet om at digte.«

Med nedenstående få billeder (der er mange flere billeder her: https://goo.gl/photos/UBFNkte4EMT8ZCAv5) ønsker Modersmål-Selskabet endnu engang at hylde Søren Ulrik Thomsen. Til lykke med Modersmål-Prisen 2016.

Jørgen Christian Wind Nielsen, Modersmål-Selskabets formand, begrunder tildelingen af Modersmål-Prisen 2016 på Christiansborg
Modersmål-Selskabets formand, Jørgen Christian Wind Nielsen, begrunder, hvorfor Søren Ulrik Thomsen får Modersmål-Prisen 2016
Søren Ulrik Thomsen med diplomet, der har ordlyden: "Digter Søren Ulrik Thomsen. Modersmål-Prisen 2016. Modersmål-Prisen uddeles hvert år som en påskønnelse for særlig fremragende anvendelse over for brede kredse af et sprog efter selskabets ideal: Klart, udtryksfuldt og varieret. 16. september 2016. Bestyrelsen"
Søren Ulrik Thomsen med diplomet, der følger med Modersmål-Prisen 2016
Søren Ulrik Thomsen på Christiansborg
Søren Ulrik Thomsen holder sin takketale